POOLOURI adică Paranoia Schwartz (XXXI) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 77 ● 1/2024
De Gheorghe Schwartz
Tradus de / Translated by Eugen / Eugene MATZOTA

ECOULTOUR le mulțumește tuturor celor care sunt alături în lupta pentru educație și cultură!
Îți place? VINO CU NOI!

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI – RO46INGB0000999911598179, ING Bank, RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania

CARTEA A OPTA

în care se va vedea că lumea e mare şi nesfârşită şi că Gough şi Fich n-au parcurs-o în zadar în lung şi în lat, ci au lăsat peste tot urme de minunată dibăcie şi măreţe pilde pentru înţelepţii lumii, care n-au avut apoi decât să adune la un loc această strălucită deşteptăciune, dăruindu-ne-o nouă prin câteva cuvinte, întru uimita noastră admiraţie.

Ce ne spun documentele vremii?

“Nimic nu se transformă, totul se pierde.”
– (Gough, Anticipaţii, capitolul Lumea e mare şi infinită, ediţia definitivă.)

POOLOURI adică Paranoia Schwartz (XXXI) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 77 ● 1/2024
De Gheorghe Schwartz
Tradus de / Translated by Eugen / Eugene MATZOTA
POOLOURI adică Paranoia Schwartz (XXXI) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 77 ● 1/2024
De Gheorghe Schwartz
Tradus de / Translated by Eugen / Eugene MATZOTA

Sinucigașul

“Pierdut e ceea ce cade în mare, pierdută-i vorba pentru acela care nu aude, pierdută-i învățătura pentru cel care nu pricepe.” – Mahabharata, 5, 1486.

O moarte ratată

1. “Pe oameni îi așteaptă după moarte ceea ce nu bănuiesc (și) nici nu-și închipuie.” – Heraclit, la Diels, fr. 27.
2. “Plin e pământul cu rele, plină e marea.” –Hesiod, Op., 101.

Conștiința

“Nimeni nu e liber, dacă-i sclavul corpului.” – Seneca, Epist., 51, 9.

Lungul drum spre bucătărie

“Fără curaj nu se trece peste o nenorocire, chiar dacă-i foarte mică.” – (Somadeva, Kaith., 18, 309.)

POOLOs namely Schwartz Paranoia
or
the most important parables of the life full of learning and boldness of the pre-eminent and pre-enlightened Gough, as well as of his no less brilliant contemporary Finch, with details on how the sages of yesterday, of the other day and always knew how to reflect these events in their maxims and thoughts. And that’s not all yet…

EIGHTH BOOK

in which it will be seen that the world is great and endless, and that Gough and Finch did not travel in vain through it but left everywhere traces of marvelous dexterity and great parables for the wise men of the world, who had then only to gather together this brilliant cleverness, giving it to us in a few words, to our astonished admiration.

What do the documents of the time tell us?

„Nothing changes, everything is lost.”
– (Gough, Anticipations, The World is Great and Infinite chapter, definitive edition.)

The Suicidal Man

„Lost is what falls into the sea, lost is speech to him who does not hear, lost is learning to him who does not understand.” Mahabharata, 5, 1486.
POOLOURI adică Paranoia Schwartz (XXXI) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 77 ● 1/2024
De Gheorghe Schwartz
Tradus de / Translated by Eugen / Eugene MATZOTA
POOLOURI adică Paranoia Schwartz (XXXI) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 77 ● 1/2024
De Gheorghe Schwartz
Tradus de / Translated by Eugen / Eugene MATZOTA

A Failed Death

1. „What people do not suspect (and) do not imagine awaits them after death.” Heraclitus, on Diels, fr. 27.
2. „The earth is full of evils; the sea is full.” Hesiod, Op., 101.

The Conscience

„No one is free if he is a slave to the body.” Seneca, Epist., 51, 9.

The long way to the Kitchen

„Without courage you can’t overcome a misfortune, even a very small one.” (Somadeva, Kaith., 18, 309.)


ACASĂ

Did you like it? DONATE THANK YOU!


De citit în limba română:

Cărți ONLINE

Readings in English

AMAZON Books