calameo_ad

CULTURE TO THE PEOPLE!

this is a one-man job! it must be really hard to do the job of all those people involved in the creation of such a complex magazine. Could you help?  THANK YOU!

CULTURĂ PENTRU POPOR!

aceasta este opera unui singur om! e greu să faci toată munca unui colectiv întreg care este implicat în crearea unei reviste atât de complexe. Puteți ajutaMULȚUMESC!