VESICA PISCIS, 153 PEȘTI… – ALTCULTURE MAGAZINE●67●3/2023
De Petru Solonaru

ECOULTOUR le mulțumește tuturor celor care sunt alături în lupta pentru educație și cultură!
Îți place? VINO CU NOI!

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI – RO46INGB0000999911598179, ING Bank, RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania

VESICA PISCIS, 153 PEȘTI… - ALTCULTURE MAGAZINE●67●3/2023
De Petru Solonaru
VESICA PISCIS, 153 PEȘTI… – ALTCULTURE MAGAZINE●67●3/2023
De Petru Solonaru

Etherul… Oglinda Conștiinței pure, prin tiparul Sunetului Tăcerii, descende în Aer, Aerul în Foc, Focul în Apă, Apa în Pământ…

Viața în elementaritate… Actul Întâi.

Mintea recunoaște Diada androgină în coregrafia concentrată a luminii… Actul Doi.

Energia primordială, trezindu-l pe Kundalini, prin cele 34 de trepte ale Ankh-ului (Coloanei) așează omul în triada: corpului, sufletului, spiritului, de fapt în radicalul lui Trei, vom observa chiar în Actul Trei.

Să ne lămurim ce e cu 34!…  Desigur, 34! = αgd x mn/mpr 
unde avem a-l afla pe 34 „factorial”, apoi: αgd  constanta de cuplaj din Câmpul Quintesențial … 1/5813… (vezi și constanta gravitației Gauss),  mn/mpr  raportul dintre masa de repaus a protonului și masa de repaus a neutronului, acel raport ce asigură Viața în Univers, ființarea… 34 desemnează numărul de vertebre ale Coloanei vertebrale a omului, cât și diametrul Cercului Generator al Torului (Mărului) Genezei și, de subliniat, Pătratul magic din „Melancolia” lui Albrecht Dürer. Dacă 34 creionează diametrul Cercului Generator al Torului (Mărului) Genezei, atunci, vom dumiri de ce 17 (Șaptesprezece), drept rază a Cercului Generator al Torului (Mărului) Genezei, susține o ecuație ce-și are obârșia în textul Noului Testament, anume în Ioan 21:11.

 În conexiune cu 17, avem cunoașterea lui 153, tema propusă aici și acum… Începutul ne este dezvăluit de un desen ars aflat în Templul lui Osiris la Abydos în Egipt, (nu întâmplător aflat la paralela de 26,002520N), unde apare ilustrată prima dată, acum circa 6000 de ani, Cheia Geometriei Sacre, Floarea Vieții… În Cercul Florii Vieții sunt 19 cercuri complete și 90 de elemente ce desemnează Vesica Piscis, în fond vorbim de  „Soarele de dincolo de soare”, SiriusAnkh-ul, cel ce ne leagă de Alcyone, regina cosmică a Pleiadelor… În ecuație, bineînțeles, intră 17 (Șaptesprezece), drept rază a Cercului Generator al Torului (Mărului) Genezei. Așadar, logodna dintre Enneada Sphinxului și Șaptesprezece!

A doua pescuire minunată… Suntem la malul Tiberiadei, după o noapte fără izbândă pentru 6 pescari ai iluziei. Isus îi îndeamnă: Aruncați mreaja spre partea dreaptă, și veți prinde!… Aceia ascultă și, intuitiv, pornesc în cunoașterea lui Ihtos…

„Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 Pești mari; și, măcar că erau atâția, mreaja nu s-a rupt.”

Este necesar să explicăm: de ce în dreapta?

Isus Hristos avea cunoașterea profundă că în Ecuația Genezei în stânga totdeauna este Matematica lui Dumnezeu, iar în dreapta!… stăruie Energia Informației (Vestea!)… Creația Sa… Adică, Omul ce pune Întrebarea enneadică despre Ființă, „Homo celestis Questionis”… Deci, Tiparul theometric: stânga – Spiritul absolut, iar dreapta – corpul fizic… Recomandarea lui Isus, ca atare, e aceea de a acționa levogir, de la dreapta spre stânga, împotriva curgerii zadarnice a ceasornicului… Așa cum vibrează Viața, cum se rotesc planetele în jurul Soarelui, în sensul trigonometric.

VESICA PISCIS, 153 PEȘTI… - ALTCULTURE MAGAZINE●67●3/2023
De Petru Solonaru
VESICA PISCIS, 153 PEȘTI… – ALTCULTURE MAGAZINE●67●3/2023
De Petru Solonaru

Revelăm, iată, ecuația lui Ihtos: Φ2 = 153 xmpr/mn  …
când mreaja a fost aruncată în dreapta!… când mreaja (minții!) a fost aruncată în dreapta, așadar!

Amintim că Spiritul absolut l-a așezat în dreapta pe Brahma… Iar prima mișcare a Creației este:

Φ2 = (√3/h) x (mpr/mn)1,12

Unde: √3 reprezintă mediatorul între Conștiință și existență,întrucât √3 reprezintă raportul dintre înălțimea și lățimea Vesicei Piscis, h înseamnând constanta Acțiunii, a lui Max Planck, mpr/mn raportul dintre masa de repaus a protonului și masa de repaus a neutronului, acel raport ce asigură Viața în Univers, ființarea, iarcoeficientul  1,12  ascunde produsul dintre cele 16 părți ale Ființei (vezi Purusha Upanishad!) și 7 multiplicări ale Unghiului Genezei, care trimit la frecvența Secundei atomice (9,19263 x 109Hz) și la cele Șapte „Zile” ale Întemeierii Lumii… (o secundă, timpul necesar ca Cesiu 133 să oscileze de 9,19263177×109).

Căci acele „Șapte Zile” ale Creației derivă theometric din:

7 x θ0 = Frecvența Secundei/cosθ0 … cele Șapte „zile” fiind, în miez, „funcții de stare”, energii… pe când 9,197080/3600 = me/2 = (5,109489MeV/c2)/2 … electronul împărțit la Doi!…

Așadar, s-au prins/revelat 153 Pești, ce înseamnă că de fapt s-au înlesnit în mreaja aruncată în partea dreaptă, în sens levogir, 153 x √3 (atenție, sunt două elemente într-o singură stare!) … Întrucât,  „Pește” semnifică în geometria Creației √3… altfel zis, Vesica Piscis… Este de subliniat că √3 reprezintă raportul dintre înălțimea și lățimea Vesicei Piscis, ce, tâlcuitor al spiritului lui Hermes Trismegistos, unește Cerul cu Pământul. Avem, așadar, a merge la Abydos!… De peste 6000 de ani acolo ne așteaptă Vesica Piscis, Poartă a Vieții eterne.

Atenție!… Distanța la țărm a purcederii la Pescuitul Omului, aceea de 200 coți (un cot = 52,5cm), transformată, firește, în Inch, măsura sacră a Creației (0,025431940529m), stă și ea sub misterul Unghiului Spiralei Genezei (θ0 = 1,3138686130), aici fiind vorba de radianii acestuia: 0,022931333237555rad. Vasăzică, vorbim de 105 metri europenești ce fac musai 4.128,6568 inch, spre a fi în ecuația: 4.128,6568 = 18 x tgθ0 x 104… Iarăși Abydos așezat în eterna Spirală a Genezei.

Vedem că:
153 îl desemnează pe Ihtos după diviziunea: 6Inch = 153… Iar 153 = 9 x 17.

153 = 432/2√2. Reîntâlnim Frecvența Vindecării, a Șamanului… și Radicalul lui Doi…

Suma primelor 17 numere naturale este 153. De ce ne oprim la 17?… Pentru simplul motiv că, în diviziune, 17 reprezintă Raza Cercului Generator al Torului (Mărului) Genezei

153 = LADN x αc unde LADN este lungimea  unei catene a ADN-ului uman (2,3222m), iar  αc constanta de cuplaj a câmpului electromagnetic. Metaforic, Helixul Luminii!…

153 = 68+34+51 când 68 = 4×17… 34=2×17… iar 51= 3×17. Dimineața (4)… Amiaza (2)… Seara(3). Prin urmare, răspundem Sphinxului: Patru raze, Două raze, Trei raze ale Cercului Genezei, aici, cea din mijloc, Mireasa Spiritului: Vesica Piscis! Astfel, Numărul 153 trece drept cuantificarea Întrebării despre Ființă, Principiu generator al așezării Conștiinței spirituale a Omului, care parcurge 3 etape/picioare corespunzătoare celor 17 niveluri de dezvoltare ale rețelei neuronale. Se întâmplă ÎnFiințarea (da, ÎnFiințarea!) prin punerea „Întrebării tuturor întrebărilor”, ÎnDumnezeirea Omului. Ca atare, „Ihtos”-ul din 153 desemnează Omul înălțat prin „Întrebarea întrebărilor”, cel ce transcende de la ființare la Ființă, întru mântuirea sa.

√3 este, în fond, Cunoașterea de sine, Conștiența contemplatorie… Aureola, Mandala Om.
√3 esteAnkh-ul, sensul energiei divine.
√3 este  „măsura Peștelui” (Pithagora)…  Imaginea, Arhetipul Spiralei.
√3 = 2 x ln5813… unde αgd,  constanta de cuplaj gravitodinamică din Câmpul Quintesențial fiind chiar 1/5813…

 Mantra Sunetului primordial:
„Om Shiva, om Shakti!”

Exemple virtuale:
când raza cercurilor ce se suprapun, dăruind minunea „Vesica Pisces”:
Π, ecuația înălțimii „Migdalei”  = Π√3 = 2aa x Frecvența omului. Unde aa este factorul de scală, de anvergură a Spiralei Genezei. Îl vedem la Târgu Jiu!
Φ, ecuația înălțimii „Migdalei”  = Φ√3 = (2eI)/Λ. Euler, Kaliogeneza, Lamda cosmologică.
 e,  ecuația înălțimii „Migdalei”  = e√3  =  4 Fvid x Λ. Forța Vidului, Lamda cosmologică.
17, ecuația înălțimii „Migdalei” = 17√3 =  Ψ /Λ x (mpr/mn)√2. Piciorul atlant (Ψ), constanta cosmologică Einstein și  mpr/mn raportul dintre masa de repaus a protonului și masa de repaus a neutronului, acel raport ce asigură Viața în Univers, ființarea.

Arhimede îi spune lui 153 „Numărul Peștelui”!
Sub Geometria sacră generată de „Floarea Vieții”, în coregrafia celor 19 Cercuri depline, se află și cele 90 de Vesica Piscis după formula în Mathesis: 4 x ln60 =c/αgd)2
Dezvăluim aici înălțimea Trestiei de Aur a Îngerului din Apocalipsa 21și, totodată, a Modulelor Brâncușiene de la Coloana fără de sfârșit (c/αgd)2 = 17,9963dm) de la Arcinna Vechii Dacii.

VESICA PISCIS, 153 PEȘTI… - ALTCULTURE MAGAZINE●67●3/2023
De Petru Solonaru
VESICA PISCIS, 153 PEȘTI… – ALTCULTURE MAGAZINE●67●3/2023
De Petru Solonaru

Simbolismul adânc asociază
Mintea cu protonul (mpr =1,672621637 x 10-27kg),
Corpul cu electronul (me = 9,10938215 x 10-31kg),
Sufletul cu qvadrupla rază Vesica Piscis de înălțime: 4 x 265 (când: 265 = 153/√3).

Din aceste alchimii ce deducem?…
Raportul theometric dintre Minte și Corp,mpr/me = 12 x 153 unde 153 = LADN x αc … când LADN este lungimea  unei catene a ADN-ului uman (2,3222m), iar  αc constanta de cuplaj a Câmpului electromagnetic. Metaforic, Helixul Luminii!…

Raportul theometric dintre Suflet și Corp, (4×265)/me = 369 Π/( mpr/mn)1,6xαgd unde descoperim  qvadrupla rază Vesica Piscis (de înălțime): 4 x 265, masa electronului me = 9,10938215 x 10-31kg, 369 desemnează Sensul Energiei, masa protonului mpr =1,672621637 x 10-27kg, masa neutronului, mn = 1,6749211 x 10-27kg și exponentul de αgd,  constanta de cuplaj gravitodinamică din Câmpul Quintesențial al Vidului  1/5813… Sintetizăm: Simbioza dintre: electron, proton, neutron, dirijate de gravito-dinamică în spirala energiei cosmice…

 Raportul theometric dintre Suflet și Minte, (4×265)/mpr =1060/1,672621637 = I Λ/ (mpr/mn)30/αc unde subliniem: I  constanta kaliogenezei, Λ constanta densității Vidului (cosmologică),  (mpr/mn)proporția maselor în repaus dintre proton și neutron, iar la sfârșit,  exponentul ce cuprinde constanta structurii fine din electromagnetism, cea a lui Sommerfeld 30/αc… Lapidar: Constanta densității Vidului, constanta kaliogenezei, raportul proton/neutron în orchestrația Luminii.

În consonanță cu energia numărului 265:
265 Joule = h x 40hz… De la 40hz în sus e posibilă viața omului… de la 265 Joule.

Iar: 460 Joule = h x 69,4hz… când existența omului devine optimă, sub aura energiei de 460 Joule, h însemnând constanta Acțiunii, a lui Max Planck, iar 69,4hz Frecvența medie a corpului uman… 

40,075 x I x e x 69,4hz = 432hz… Ecuatorul, Constanta kaliogenezei, rația de creștere geometrică a Spiralei Genezei, Numărul lui Euler, Frecvența medie a corpului uman, Frecvența Muzicii Vindecării, a Șamanului.

În opoziție, tot acest √3 desenează linia de trecere, în altă dimensiune,sub ecuația următoare:
432hz x√3/10 = 25hz, când de la starea „bio”, prin salt cuantic, se revine la Energia latentă a Conștiinței eterne… Concluzie: „Viața” e posibilă numai trecând acest prag al lui √3/10 față de Frecvența Mântuirii.

Invers cum în Actul Întâi (vezi mai sus): Pământul acum ascende în Apă, Apa în Foc, Focul în Aer, Aerul, prin același tipar al Sunetului Tăcerii, se reîntoarce la Ether, la Oglinda Conștiinței pure… la nesfârșita Oglindă!…

Să ne amintim de Tetraktys, de Pitagora!… Dacă ne uităm adânc, dez-gândurându-ne, (până vom vedea!), vom înțelege că cele Zece semne ale Figurii sacre fac desenul a Trei Pești ce pleacă fiecare dintr-un colț al triunghiului echilateral spre a ținti Centrul, la fel și triquetra în cerc…

Modulele brâncușiene din Coloană ascund, fiecare, Doi Pești…

E bine de aflat că și Piramida Khu (zisă Keops), când zărim o fațetă a sa, ocultează aceeași minune: Trei Pești ce pornesc fiecare dintr-un colț al triunghiului feței piramidale țintesc Centrul, aflat la înălțimea de o treime raportat la bază. Da, este vorba de locul unde se petrece Efectul de Piramidă!…

Raportul de înălțime/bază între Vesica Piscis și Piramida Khu (zisă Keops) = (Π√3)/2 = 2,72069 = (8 x 34)/cosθ0… unde ne intersectăm iar cu 34 care desemnează numărul de vertebre ale Coloanei vertebrale a omului, cât și diametrul Cercului Generator al Torului (Mărului) Genezei… apoi veghem la cosinusul Spiralei logaritmice a Creației divine.

265 = (Frecvența Secundei x 2)/ Frecvența Omului… (9,19263177×109hz x 2)/69,4hz.
265 = 153x√3 = me/(mn x Frecvența Omului)… masa electronului (corpul), masa neutronului…
265 = 2ΠΛ/Φ2 x mpr/mn deslușim: Circumferința cercului unitar, Λ constanta densității Vidului (cosmologică), Sectio aurea, mpr/mn proporția maselor de repaus dintre proton și neutron.
265/√3 = 459 = pvid/1,29847 unde ne înlesnim de cunoașterea pvid presiunii Vidului   și a raportului Oului de Aur: 1,29847…
265 = (8 x I x cosθ0)/ αgd … spre a reafla constanta kaliogenezei din Spirala Brâncuși, cosinusul Spiralei logaritmice a Creației divine și αgd  constanta de cuplaj gravito-dinamică din Câmpul Quintesențial … 1/5813… (vezi și constanta gravitației Gauss).

De reținut!
Inch-ul = Înălțimea Pietrei Filosofale (1,6190479) x Π/2, iar această înălțime a Pietrei Filosofale o putem întrezări în diviziune din: 2 x Distanța la steaua Sirius (8,095238095×1016m). Știind că până la Sirius sunt 8,556677 ani lumină. Depărtarea de Sirius este: Inch/Π x 1018m.

θ0 = (Fvid)2 x 2 x e x 1054… Forța Vidului la puterea a II-a, Doi, Numărul Euler…
Fvid = A/d4 x (Πhc)/480… „A” trimite la suprafața plăcilor de experimentare, iar „d4”este echivalentul distanței dintre oglinzi/plăci la puterea a IV-a, Π factorul Pi, h constanta Acțiunii- Planck, c viteza luminii în vid… Iar pe „480”,  misteriosul, îl vom întrezări, sub atenție, în Desenul anexă „Numărul centrat pătratic”: 265, ce monologhează despre „Labirintul lui Ihtos”, al acelui Punct din Centru înconjurat de 12 straturi pătratice, unde crucea axelor orizontală/verticală adună 48 de cercuri/puncte.

VESICA PISCIS, 153 PEȘTI… - ALTCULTURE MAGAZINE●67●3/2023
De Petru Solonaru
VESICA PISCIS, 153 PEȘTI… – ALTCULTURE MAGAZINE●67●3/2023
De Petru Solonaru

Vesica Piscis, semnificări:
– partea de sus a crucii Vechiului Egipet, Ankh-ul, Cheia Vieții Veșnice.
– Conturul misterios al Copacului Vieții,
– Ochiul lui Horus, al Pinealei,
– Ochiul Adevărului, al vindecării de „moarte”, al Trezirii, Omnisciența…
– Ochiul Șoimului.


ACASĂ
Did you like it? DONATE THANK YOU!

De citit în limba română:
Cărți ONLINE
Readings in English
AMAZON Books