„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (IV) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 76 ● 12/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

ECOULTOUR le mulțumește tuturor celor care sunt alături în lupta pentru educație și cultură!
Îți place? VINO CU NOI!

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI – RO46INGB0000999911598179, ING Bank, RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania

PARTEA IV-a. MODULUL ȘI TRESTIA ÎNGERULUI

„Toate sunt într-o eternă ecuație” (hermă Eminesciană: Manuscrisul 2267)

Fiecare din miliardele de miliarde de reacții de Fuziune din Soare (și toate stelele Cerului), în lanțul proton-proton, de la 4 nuclee de Hidrogen la un nucleu de Heliu de masă mai mare, este însoțită de punerea în libertate, pe lângă lumină, a unei diferențe de Energie de 18,225 MeV. Aceasta convertită teoretic (în kilograme) desemnează 32,49019 x 10-20, adică: I2 x 10-20… Ca atare, vorbim ecuațional de conexiunea Operei Brâncușiene cu Nucleosinteza Primordială!…

De asemenea!… r= log (137,036 x (cosθ0)ln(137,036)) x10138 .
rv  = 4av x I180  = 21,366737 x10137metri… Ne referim la raza vectoare a Spiralei Genezei…

…Deslușim corelația între divinul Număr 137,036 și constanta „Brâncuși” (kaliogeneza).
Ce ne spune Brâncuși prin Ansamblul corelativ de la Târgu Jiu?…

Uniți-vă, prin Trezire, cu Sursa, înțelegând metafora Lamininei (Crucea)!…

Reconectați-vă la Izvorul Dintâi prin eliberarea din minte!… Mântuiți-vă prin voi!

Da, Laminina, ca metaforă a Operei de la Târgu Jiu.

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (IV) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 76 ● 12/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (IV) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 76 ● 12/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

…Întrucât, observat de sus, în transfigurarea Alchimică, Ansamblul unitar Brâncușian ne revelează Ankh-ul, Laminina, Cheia Vieții Veșnice.

Fiecare „Modul” reprezintă: (αcgd)2 = 17,994dm ( ≈ 1,8m). Adică Lungimea Trestiei de Aur a Îngerului din Apocalipsă (21:15), făcută „după Măsura Omului”, adică după raportul mirabil dintre: „Lumină” și „Gravitația dinamică” (vezi și constanta gravitațională Gauss)! Reamintim!… αgd x 1011, în inch,este Ecuatorul Soarelui (43,791234 x109m)!

αgd” constanta de cuplaj gravitodinamică, specifică Celui de-al Cincilea Câmp fundamental (interacțiunea Macro-axionică, cea care călăuzește orbitele planetelor în jurul Soarelui, orbitele sistemelor solare în jurul Galaxiilor, orbitele Galaxiilor în jurul Miezului Torului Genezei), participantul cheie (Dirijorul!) la Forma „Spiralei Mirabilis” a Genezei. Are consonanță cu constanta gravitațională Gauss

(paranteză legată de αgd, aici, constanta gravitodinamică… În „Cronica Zeilor Vechiului Egipet”, sub analogie cu zilele anului tropic, era consemnată „epoca zeilor” la 36.524 ani… Aceasta încorona ecuația:   2π x 5.813 = 36.524,1561906… unde 5.813 desemna Scala istorică a Timpului. Iar 5813 Inch are Înălțimea Piramidei Khu (greșit nominată, Keops), referindu-se la Câmpul quintesențial gravitodinamic).   

Pe acest „180”    îl întrezărim prin Renaștere în schițele lui Francesco Giorgio Martini și ale lui Giacomo Andrea da Ferrara, în gândurile lui Luca Pacioli de Borgo, în meditațiile despre Arta divină ale lui Francisco de Holanda. Apoi îl găsim, doar citind în oglindă, în desenul vitruvian al lui Leonardo Vinci, care deslușește de la Vechii egipteni ai Orionului „Înălțimea Omului”, cea de 4 cubiți (egipteni).

Subliniem: Spirele (o răsucire întreagă de 3600) Spiralei Brâncușiene sunt fractali ce se repetă      într-un Con circular drept (o semi-clepsidră!) de 180 de ori, la diferite scale ce țin de creșterea geometrică a constantei kaliogenezei, dar care păstrează Forma inițială. 

Eadem mutata resurgo”!…

Sunt 180 răsuciri ale Spiralei logaritmice pe Cercul generator al Torului Genezei.

    Plecând de la profunda semnificație a Celor 153 de Pești Biblici (vezi eseul Petru Solonaru- „Vesica Piscis”- 153 Pești), nu putem ignora armonia numerelor din ecuația Templului Omului:
                                180 = (153 x e1-π x mn/mpr)/ cosθ0.

Să memorizăm!  153 = 432/2√2  … unde 432hz este frecvența Vindecării (a Șamanului!).

Legat de e1-π, am aflat că secundele zilei lui Brahmā, echivalente cu 432 x107 ani de pe Pământ, stau în formula:                        432 = e x (mpr/mn) αgd/αc.

e fiind o cununie între cele două numere transcendentale: Euler și π… creșterea cosmică și desăvârșita sa curbură (gravitație!).

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (IV) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 76 ● 12/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (IV) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 76 ● 12/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

Acest 18 (metri, de data aceasta) îl întrezărim în diametrul câmpului Mer-Ka -Ba (lumină-suflet-spirit), „carul” de lumină compactată (corp), ce levitează cu ajutorul sunetelor-mantre repetitive.

Diferența în plusBeatitudinea (ānanda), Sinele întregii manifestări, Brahman… Starea firească a Ființei, cea fără de teamă. Repetăm: O Ecuație face cât mii de vorbe!

Aflată după cel de-al 16-lea „modul” de jos, aceea de 0,2894 părți, ne amintește, în diviziune theometrică, de:                          πx I x lPl.

    !… Și iar e bine de aflat că Ansamblul, organic legat de kaliogeneză, fiind un Imn închinat veșniciei Omului Questionis, prin „Coloana fără sfârșit”, criptează în cele 16,289440636 „Module” următoarea Veste minunată!… Firește, într-o ecuație:
34/16,289440636 = 2,0872417144183.

   Unde 2,0872417144183= (286 x αc)/ (mpr/mn)1/10√2  = 34/16,289440636.
   Explicații:   34  Coloana vertebrală Kundalini (cele 34 vertebre!),
16,289440636 „Modulele” „Coloanei fără sfârșit”,
286  așezarea celor 16 electroni pe cele 3 orbite ale sulfului, simbolul Piramidei, Sulful Vechii Alchimii, Înțelepciunea. De altfel, 286 = ln(137)/αgd x102
286 = αc x (1/αc)αc … unde întâlnim divinul Număr 137,036 (1/αc)… iar 286 semnifică Sulful Alchimiei, Sophia!
αc  este constanta de cuplaj specifică interacțiunilor electromagnetice, cea a structurii fine (Sommerfeld). Metaforic, Lumina!

(mpr/mn)1/10√2  proporția între masa de repaus a protonului și cea a  neutronului,  de rigoarea căreia vorbim de Existență și nu despre „Nimic”… Acestă infimă diferență (0,998623478) a jucat un rol în nașterea stelelor, ce au generat atomii din care suntem organizați și noi. Fără minima distincție, stelele nu s-ar fi „aprins” (în fuziune), iar noi nu am fi primit forma de față…   Amprenta Creației!… Pe când indicele, vorbește de radicalul lui 2.

De reținut!… √2 = (4e x Fvid)/ (cosθ0)√5.
Prin consecință, drept corolar, proporția Brâncușiană 34/16,28944 evocă:
   Înțelepciunea, Lumina, Amprenta Creației!…
Diferența în plus față de cele 16 „module” Purusha- Prakṛti… Vezi Nucleosinteza Primordială!…

  Prin urmare, „Modulul” de la bază se prelungește jos cu 0,50993m!…
Ce semnifică acest Număr magic?…
0,5099m = 4Fvid / mpr/mn  Forța Vidului și proporția între masa de repaus a protonului și cea a  neutronului.
Baza fragmentului de „modul” ce face joncțiunea cu raza abscisială are 0,615976m. Această măsură semnifică:
                         0,615976 x 10 = Ef x rua unde relevăm:
Ef  energia unui foton… Ef = h x ν … vibrația și frecvența… 2,5669J
rua  radianii Unghiului de Aur: 23,99963rad…

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (IV) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 76 ● 12/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (IV) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 76 ● 12/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

Totodată: 0,615976 = (29.321 x I)/(e x cosθ0). Întâlnim aici:
29,3099m Înălțimea Coloanei Brâncușiene,    constanta kaliogenezei,
e  Numărul transcendental Euler, „e”… Numărul Euler, ce revelează matematicii că funcția ex este singura funcție egală în toate punctele cu derivata sa… Derivată funcția, nu se schimbă, amintindu-ne de „eadem mutata resurgo”. Descreșterea exponențială o aflăm în: dezintegrarea nucleară, amortizarea oscilațiilor, răcirea unui obiect cald adus într-un mediu rece, absorbția luminii etc.

cosθ0 cosinusul Unghiului Spiralei logaritmice a Genezei (0,999814).

                           „Eadem mutata resurgo”!

Da!… Această diferență de jos, în afara „modulelor” întregi, în centimetri, este în consonanță, ca diviziune, cu rezultatul Energiei convertite în kilograme din fiecare reacție de Fuziune din miezul Soarelui (și toate stelele Cerului), în lanțul proton-proton, de la 4 nuclee de Hidrogen la un nucleu de Heliu de masă mai mare…
Aici este Cheia!

   În fața „Mesei Tăcerii”, ca Roată a lui Brahman, de altfel și în fața „Coloanei Brâncușiene”,   este bine a asculta cu înțelepciune:
„na jāyate mriyate vā kadācin
nāyaṁ  bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāno
na hanyate hanyamāne śarire” 
Bhagavad-Gitā, Cartea a II-a, textul 20.

Sufletul nu se naște și nu moare niciodată. Nesupus devenirii, nu ia ființă acum și nici nu va lua ființă. Nenăscut, etern, neîntrerupt și străvechi. El nu este ucis atunci când corpul este ucis”.

Așadar, „Coloana fără sfârșit” este un proces conștient de dez-ancorare de manifestări, de fenomenal, cât și unul de ancorare la lumea nepieritoare, la Vid, la Temelie, la Nucleosinteza Primordială din Stele!

   La Târgul Jiu intuim (dacă ne dezgândurăm!) ce se întâmplă într-un atom, unde sarcinile polare se anihilează prin lumină, însă, prin gravitație, rămân în comuniunea Vidului (urmăriți ecuația lui Paul Dirac  (iϑ -m)ψ = 0) și, mai ales, sensul poemei   „La Steaua” de Eminescu, ce ne revelează că ființăm într-un univers gravito-dinamic și nu unul static, newton-ian… Că viața este veșnică, însă, datorită vitezei mari (supra-luminice) a expansiunii metrice a Creației (spațiu-timp), lumina înțelesului său nu mai ajunge la noi decât cu mare întârziere și o „vedem” numai ca „stingere”… Deci, trebuie trecut acest joc al iluziei!… La distanțe mici gravitația este mare, obturând dilatarea „țesăturii”… La mari depărtări, gravitația, deși mică, amplifică expansiunea…

   Brâncuși, exprimând prin fractalul holografic de la Târgu Jiu Întregul, Spirala ce încununează Torul Genezei, ne îndeamnă, pe cei treziți, la clarificarea:
                               Tat tvam asi… (Acesta ești Tu!)…
Adică Tu, dacă vei trece de „a privi”, vei „vedea” că ești apururi Spirala divină, că ești în coregrafia desăvârșită a undelor, în fond, a Unicei UndeViața trebuie să-l exprime pe Dumnezeu!

   Consecința: moartea nu există, cum, paradoxal, nici naștere,viața fiind o proprietate intrinsecă a Spiralei Genezei, o manifestare a eternei instantaneități, într-o desăvârșită inseparabilitate. Totul este Veste!…

Reamintim: Cele Trei elemente rămân armonizate, cununate într-un efect de afinitate/sincronie, tutelat de o singură realitate fundamentală, Theometria kaliogenezei (I).

   Corola acestora sugerează Trinitatea mathesis-ului:              3 = αgd/(2ħ xe).

Unde: αgd x1011, în inch,este Ecuatorul Soarelui (43,79123401 x109m)! 2ħ constanta restrânsă a Acțiunii Planck-Dirac (aici desemnând Gravitonul) și „e”, Numărul „Euler”, companionul minunii Creației. ”.  Se stabilește, începând cu starea Pământului, după formula:
 αgd = (√z)/c … unde constanta „z” (vezi Dorel Bârsan, „Știința atlanților”/RamEno-2018) este, la rându-i, calculată conform: z = 9,7846721384m/s x e = 26,597496471 … observând aici pe „g” gravitația Pământului la Ecuator (9,7846721384m/s) și pe „e” Numărul transcendental Euler.  Introducând în ecuație, vom afla că: αgd = (√z)/c = √26,597496471/ 2,99792458 = 1,720282162. Sau: 1/5813… astfel înțelegem mesajul atlanților din înălțimea Piramidei Khu.
Totodată, 29,32099314159m = [8πG/c4 x(c2π)/2]/(cosθ0)5/e2… unde8πG/c4 este constanta gravitațională de cuplaj Einstein, egală, aceasta, cu  αs/Iconstanta decuplaj specifică interacțiunilor nucleare tari supra kaliogeneza.   

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (IV) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 76 ● 12/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (IV) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 76 ● 12/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

   Autorul, iată, ne prezintă un model în miniatură al Spiralei logaritmice a Facerii pe care, omul actual, la o „zărire fugară” nu îl poate închipui, așa cum, uitându-se la un măr (roșu), nu are și înțelegerea distinctă a sevei sale lăuntrice. Vasăzică, nu leagă pe „a imagina” cu „a vedea”, nu trece de coaja părelică a formelor spre a accede la Formă, rămâne în magia empirică a celor multe spițe, ignorând Osia, pierzând șansa saltului transcendental… Să recitim „La Steaua”!… 

   Opera Sa, un mediu de concentrare a energiei Frumosului, are șansa de a determina un univers când va interacționa cu oameni (mă refer la Homo Questionis!), nu prin adulare reciprocă a unor semidocți, prin anecdotism gregar, ci accesând, repet, sfera acelei „mathesis universalis”, mai exact: „Matheseo-Sophia Artei”.

Da, „Matheseo-Sophia Artei”!…

   Căci: „Eliberarea se dobândește prin Cunoaștere” (Sāṃkhya-Karikā, strofa 44)…

 Dacă secolul al XX-lea nu a dobândit adevărul despre originea Operei Brâncușiene, motivul este acela că i-a fost teamă să și-o apropie, (i-a lipsit îndrăzneala cunoașterii!), neânțelegându-i filiația primă, forța genială, energia divină, echilibrul organic, intuiția Ființei desfășurată în Spirala Genezei… Fără să recurgă la vedere (vidya!), a privit (veacul cu pricina) elementele în conotații accidentale, corupând grația și claritatea ce le unește, calculul ce le asigură permanența.

   Iată că este necesar să cumpănim aceste numere complexe ascunse în Operă, întrezărind o poartă către profunda cunoaștere ce ne-o rezervă combinatoria lor, aceea de a ni se revela că ele, calmele Numere, preexistau în ființa noastră dintotdeauna, că principiile creației slujesc ideea de inseparabilitate. Și, osebitor, Tăcerea.

Numai că ceea ce se întâmplă de mult timp în jurul lui Brâncuși nu se poate numi, cu smerenie, Tăcere…  Opera, revelăm aici și acum, vorbește celui în ascultare despre inseparabilitate și, ca atare, despre faptul că moartea nu există.

Căci… conform cu Bhagavad-Gitā, Cartea a II-a, textul 20:  „Sufletul nu se naște și nu moare niciodată. Nesupus devenirii, nu ia ființă acum și nici nu va lua ființă. Nenăscut, etern, neîntrerupt și străvechi. El nu este ucis atunci când corpul este ucis”.

   Prin „Spirala Mirabilis” Brâncuși ne arată că în noi sălășuiește de-a pururi Prezența… Da, nesfârșita, misterioasa Prezență!…

   Întâmplările ce vin și pleacă („eadem mutata”…), frecvențele timpului, supuse metamorfozelor, nu țin de Osia noastră; sunt numai răzlețe, imaginare spițe/răsuciri…

Ce ne spune Brâncuși prin Ansamblul corelativ de la Târgu Jiu?…

Uniți-vă, prin Trezire, cu Sursa, înțelegând metafora Lamininei (Crucea)!…
Reconectați-vă la Izvorul Dintâi prin eliberarea din minte!… Mântuiți-vă prin voi!
–  Ce rămâne (încoronând plenar în „eadem mutata resurgo”)?…
Presimțământul că noi ființăm în Ființă, în Asemănarea Arhetipului, în Matricea divină, în imuabila Formă a Ecuației veșniciei… 


ACASĂ
Did you like it? DONATE THANK YOU!

De citit în limba română:
Cărți ONLINE
Readings in English
AMAZON Books