„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (I) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 73● 9/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

ECOULTOUR le mulțumește tuturor celor care sunt alături în lupta pentru educație și cultură!
Îți place? VINO CU NOI!

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI – RO46INGB0000999911598179, ING Bank, RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania

PARTEA I-a. LAMININA (CRUCEA)

„Toate sunt într-o eternă ecuație” (hermă Eminesciană: Manuscrisul 2267)

rv  = log (137,036 x (cosθ0)ln(137,036)) x10138 .

rv  = 4av x I180  = 21,366737 x10137metri… Vorbim de raza vectoare a Spiralei Genezei…

…Deslușim conexiunea între divinul Număr 137,036 și constanta „Brâncuși” (kaliogeneza).

   Ce ne spune Brâncuși prin Ansamblul corelativ de la Târgu Jiu?…
Uniți-vă, prin Trezire, cu Sursa, înțelegând metafora Lamininei (Crucea)!…
Reconectați-vă la Izvorul Dintâi prin eliberarea din minte!… Mântuiți-vă prin voi!

Da, Laminina ca metaforă a Operei de la Târgu Jiu. 
Întrucât, observat de sus, în transfigurarea Alchimică, Ansamblul unitar Brâncușian ne revelează Ankh-ul, Laminina, Cheia Vieții Veșnice.

Crucea unificatoare a celor Trei lanțuri polipeptidice (α, β și γ) , amprenta divină din om, „legătura fascinantă” a Observatorului ce așteaptă să vadă, scrisă de Geometria sacră în dimensiunile: Lungimea Brațului vertical, α, are 119,273 nm, dedusă din formula:

Lα =  αc/αgd x θ0 x Inch x 10-10   =  119,273 x 10-10 m.. în Inch: 4.689,9  x10-10.
unde αc este constanta de cuplaj specifică interacțiunilor electromagnetice, cea a structurii fine (Sommerfeld). Metaforic, Lumina! Iar αgd este constanta de cuplaj specifică interacțiunilor gravitodinamice. Metaforic, Gravitația dinamică.

Ambele Brațe orizontale
L(β și γ) = Lα/(3/2) = 79,515 x 10-10 m… în Inch: 3.126,6 x10-10.

Introduse într-un patrulater, suprafața acestuia ar fi un multiplu al constantei de cuplaj a interacțiunilor puternice. Forța nucleară tare, determinând ca protonii cu aceeași sarcină pozitivă să nu se respingă, permite integritatea nucleelor de atomi, când protonii și neutronii rămân în centru, așadar fiind minunatul echilibrator energetic în univers.

Laminina are: 10-23/αckg  sau … 137,036 x10-20 kg … infinitezimala greutate a Sufletului!

Adică:  0,000000000000000013703599916632 kg.

Simbolic, această greutate o dumirim în prima Silabă/Modul de sus a „Coloanei”, în suflul (prāna) lui Brahman, principiu transcendent ce fundamentează ordinea cosmică.

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (I) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 73● 9/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (I) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 73● 9/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

Plecând de aici, deslușim că Energia Sa este 0,1231618146 Jouli sau 768,71558 x1015eV.  Omul este investit de Dumnezeu cu un „Car” cu autopropulsie (Energia Sufletului) capabil să curbeze spațiul-timp, călătorind, cum stelele, în înregul univers. Condiția este aceea a Trezirii!
Unde regăsim: E =  0,1231618146 = (I x 25.920)/12cosθ0 x10-5 sau (I x 2.160)/cosθ0 x10-5… kaliogeneza și Anul Alcyonului, recte, o eră zodiacală în jurul Pleiadelor.

Constanta „Bâncuși” (kaliogeneza), rația de creștere logaritmică a Spiralei Genezei, este:
I = 5,7000168154214  … sau: 5,7/ (cosθ0)Φ/100.

Energia Sufletului, în diviziune, este un raport între viteza luminii la pătrat și constanta de cuplaj specifică interacțiunilor electromagnetice, altfel zis: Lumină în Lumină!

   Avem de văzut la Ea (Coloana!) o orchestrație a unor laitmotive expresive, a unor sensuri de intervale precise în jurul unui Grindei invariant ideatic, unde parametrii artei sunt ascunși într-un limbaj matematic al Spiralei Mirabilis.

   Totodată, cei care s-au detașat de Frică, trebuie să cunoască ideea că Spirala „Brâncuși” face o mișcare circulară în jurul axei abscisiale, așa încât apare o creștere a gravitației sale, un vortex, un anafor, simultan cu o creștere de respingere gravitațională a Pământului… După 2 răsuciri, la nivelul „modului” de sus al „Coloanei”, cel al „pranei” (suflului!), gravitația Terrei este anulată, fiind posibilă ascendența, levitația Omului.

La Târgu Jiu intuim, alături de Brâncuși, o hologramă, o suprafață plană, bidimensională, ce încorporează o imagine tri-dimensională a unui con circular drept în care se desfășoară Spirala logaritmică de tip Bernoulli.

   De aceea, pentru o bună înțelegere a sa în unitatea „Triadică” de la Târgu Jiu, e absolut necesar ca Observatorul să fie, cum cerea și Platon, un Geometru în fuziune cu un „Liric transcendental inspirat”… Ritmurile din „Coloană”, pezentate aici ca structuri statice, în asemănare cu cele ale arhitecturii, fac conexiunea cu poesia upanishadelor, subliniind principiul esteticii informaționale, cel al raportului dintre entropie, ca stare inițială, și, respectiv, centropie, ca stare finală a procesului de creație, de cuminecare, arta instituind ordine în dezordine.

„Ordo ab chaos”…
   Pe acest demers Pius Servien, românul ignorat de câteva generații, atrăgea atenția că:
„Timp de milenii, oamenii n-au reușit să întemeieze o estetică, în ciuda insistenței cu care s-au ocupat de probleme de acest ordin și a succeselor mereu crescânde obținute în celelalte științe, deoarece aproape niciodată nu se întâmplă ca același om să aprofundeze în mod suficient cele două domenii la fel de necesare pentru acesta: cel al artei și cel al științei”.

„ … O străveche prejudecată părea să condamne arta și știința să rămână despărțite pe veci. Dar o judecată foarte simplă trebuie să ne ferească de această idee preconcepută. Știința studiază viața. Or, arta nu este altceva decât unele din produsele ei cele mai evoluate; pentru că întreaga luptă a speciilor vii are drept urmare ca acestea, în formele lor cele mai evoluate să ajungă la poeme, la simfonii, la arhitectura noastră”. (Pius Servien, „Estetica”, la capitolul „Știința și arta”, Editura Științifică  și Enciclopedică, București, 1975).

În fața „Mesei Tăcerii”, ca Roată a lui Brahman, de altfel și în fața „Coloanei Brâncușiene”,   este bine a asculta cu înțelepciune:

nāyaṁ  bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāno
na hanyate hanyamāne śarire” 
Bhagavad-Gitā, Cartea a II-a, textul 20.

Sufletul nu se naște și nu moare niciodată. Nesupus devenirii, nu ia ființă acum și nici nu va lua ființă. Nenăscut, etern, neîntrerupt și străvechi. El nu este ucis atunci când corpul este ucis”.

Prin sacrificiu, magie universală, Omul repetă, iată, arhetipul mișcărilor ciclice, învârtind la roata vieții, astfel păstrând echilibrul dintre entropie și centropie.

„Dacă cel care ucide, subliniază Kātha -Upanishad, II.19, crede că ucide, dacă cel care este ucis crede că este ucis, amândoi nu știu adevărul: acela nu ucide și celălalt nu este ucis”.                       

Acum, câteva jaloane ale cercetării atât matematice cât și estetice ale „tulpinii unice”, Djed-ul!

    „Și Eu sunt Sculptor”… „Și eu sunt Geometru”!… Totul trebuie pitagoreizat

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (I) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 73● 9/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (I) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 73● 9/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

Să înfățișăm Alchimia acestui athanor, pornind de la o hermă Eminesciană: Manuscrisul 2267, fila 76, care subliniază: „Toate sunt într-o eternă ecuație”.
    „Coloana”, iată, e situată la 45,037430 Nord și 23,2852770 Est, conotând a III-a „cotă” (pantă) a răsucirilorSpiralei logaritmice echiangulare, autosimetrică, de tip Jakob Bernoulli… Spirală levogiră, cum aceea a ADN-ului…

Să amintim Ecuația fundamentală a Spiralei Genezei:
       rvn  =  av x (eκθ)n 
unde eκθ = I.    Kaliogeneza! I = (π x 360 x (cosθ0)n)/(e x αc)… Rata de creștere geometrică a Spiralei Mirabilis ce se desfășoară în „interiorul” unui con cu unghiul de vârf: 2θ0 (2,21120).

Ea este Sursa!..  I = e2/(1,296 x (cosθ0)1/αc)… Euler pătrat, Platon, Unghiul Genezei, Sommerfeld…

   De la debut observăm că „Numărul Brâncuși” (Kaliogeneza = 5,7), Constanta „Bâncuși” (kaliogeneza), rația de creștere logaritmică a Spiralei Genezei, adică I = 5,7000168154214                       … sau: 5,7/ (cosθ0)Φ/100 este determinat și determină la rândul său următoarele constante universale:

 π raportul în cerc dintre circumferință și diametru,          
3600 gradele sexazecimale ale cercului,
(cosθ0)n) cosinusul unghiului Spiralei Genezei la puterea:   106/(369 x 360 x  αc),
e Numărul lui Euler, ca autoritate plenară a Spiralei în cauzăși, în sfârșit,
 αc constanta de cuplaj specifică interacțiunilor electromagnetice, (1/137,036), cea a structurii fine (Sommerfeld). Metaforic, Lumina!… Amprenta Atomului!…

!!! Curbura și torsiunea Curbei „Facerii”: → Gravitația cosmică-dinamică!
Explicații: curbura   = a/(a2  + b2)   = 0,115942267839
                 torsiunea = b/(a2  + b2)   = 0,0140590658623
unde „a” desemnează raza Cilindrului drept virtual în care se desfășoară Spirala Genezei, adică 8,5 x10137m (în fond, ultima, a 180-a, cotă).
„b” este aici panta curbei în cauză, măsură a cât de rapid se schimbă spirala logaritmică, o rată de variație și, de fapt, derivata funcției. Pe scurt, ultima cotă, a 180-a!… (1,03070314266 x 10137m).

 Produsul dintre  curbura și torsiunea Spiralei Genezei reprezintă: 
ct = 0,0016300399797729 = (4 x αc)/I x π ).                             

   Iar c/t  = 8,246797028  = (a/(a2  + b2))/( b/(a2  + b2)) = curbura/ torsiunea  → Gravitația dinamică!

De reținut: proporția dintre curbura și torsiunea Curbei Facerii (Spirala) derivă din ecuația:
 c/t  = 8,246797028  = (I x αc2 x e)/(cosθ0)e …  → curbura/ torsiunea  → Gravitația dinamică!

αc”,  coregrafiază constanta de cuplaj specifică interacțiunilor electromagnetice, cea a structurii fine (Sommerfeld), Amprenta Atomului.

(cosθ0)e cosinusul Spiralei logaritmice a Genezei la puterea Numărului lui Euler.
Gravitația dinamică!…   Întrucât: (curbura)2 = (αgd  x I)/(αc x (cosθ0))…
(cosθ0) cosinusul Spiralei logaritmice a Genezei la puterea Gravitonului… În continuare,

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (I) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 73● 9/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

Plecând de la ecuația de câmp a lui Einstein:

Rμν – 1/2Rgμν + Λgμν = 8πG/c4 x Tμν
unde R este tensorul Ricci, „g” este tensorul metric, acestea descriind structura spațiu-timp, apoi, T fiind tensorul energie-impuls, Λ densitatea intrinsecă de energie a Vidului (egală, ca măsură, cu Unghiul Spiralei logaritmice a Genezei θ0), vom observa echivalența între: 8πG/c4αs/I unde avem kaliogeneza și constanta de cuplaj specifică interacțiunilor tari din câmpul nucleonilor (αs).

De aici putem întrezări formula ce desemnează conexiunea între:
Curbura spațiului-timp, concavitatea Spiralei amintite, Geometria! pe de o parte, și, iată, Gravitația cosmică! drept formă de Energie-Impuls pe de altă parte:
                                                   c/t  =  αs/I x (8 x e x π)/ αgd… 

Curbura spațiului-timp (stânga)…versus… Gravitația dinamică! (dreapta)…

Când „αs/I” este, în fond, constanta gravitațională de cuplaj Einstein (8πG/c4), egală cu 2,076589 x 10-43N-1…  ca raport între constanta de cuplaj specifică interacțiunilor tari, puternice, din câmpul nucleonilor (αs) și constanta kaliogenezei
(αgd) constanta gravitodinamică. 

Subliniere! Spirala Bernoulli  nu poate exista fără Numărul lui Euler, și, drept consecință, nu poate exista fără „Numărul Brâncuși” (Kaliogeneza ≈ 5,7), întrucât:  e = I1/κθ iar eκθ = I.  

Iar „Numărul Brâncuși”,(Kaliogeneza 5,7), face coregrafia, cum putem vedea, în partea dreaptă a Ecuației fundamentale a formei de Energie-Impuls, cu constanta de cuplaj specifică interacțiunilor tari, puternice, din câmpul nucleonilor (αs) și, sub voia divină, cu αgd constanta gravitodinamică a câmpului Quintesenței… În partea stângă, Theometria

VA URMA


ACASĂ
Did you like it? DONATE THANK YOU!

De citit în limba română:
Cărți ONLINE
Readings in English
AMAZON Books