Iată, culese din Biblie, în speţă din Biblia lui Anania[1], câteva repere importante despre despre aceşti „arhonţi“ de rang înalt ai oştilor îngereşti, aşa cum sunt ei numiţi acolo.

Numele lui Mihail, apare pentru prima oară în Sfânta Scriptură, ca fiind unul dintre „arhonţii“ de rang înalt ai oştilor îngereşti (tagma celor cunoscuţi ca „arhangheli“; în imnografia românească, „voievozi“).

Arhanghelul Mihail, comandantul oştilor cereşti (Dn 10, 13, 21; 12, 1).

Gavriil e mesagerul, iar Mihail este cel ce asigură transmiterea mesajului.[2]

Vechiul Testament
Daniel

  • 9. 21  pe când încă grăiam rugându-mă, iată bărbatul Gavriil, pe care-l văzusem în vedenia de la început, venind în zbor; şi s’a atins de mine – cam pe la vremea jertfei de seară.
3Rg 18:29 Dn 8:16 Lc 1:19

  • 10. 13          Dar voievodul regatului Perşilor mi-a stat împotrivă timp de douăzeci şi una de zile şi când, iată, Mihail, unul din voievozii fruntaşi j, a venit să mă ajute; şi l-am lăsat acolo, cu voievodul regatului Perşilor,
Dn 12:1 Iuda 1:9 Ap 12:7

  • 10. 21          Dar eu îţi voi spune ţie ce anume s’a rânduit în scriptura adevărului; şi nu-i nimeni care să ţină cu mine în aceaste treburi, în afară de Mihail, voievodul vostru.
Iuda 1:9 Ap 12:7

Evanghelia după Luca

[ Cap. 1 ]      Adresare introductivă. Vestirea naşterii lui Ioan Botezătorul. Bunavestire. Maria la Elisabeta; cântarea Mariei. Naşterea lui Ioan Botezătorul.

  • 1. 19  Şi răspunzând îngerul, i-a zis: „Eu sunt Gavriil, cel ce stă în faţa lui Dumnezeu. Şi sunt trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea.
  • 1. 26  Iar în a şasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gavriil într’o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret,
Mt 2:22-23

Apocalipsa Sfântului Ioan

Ap 12, Cele şapte semne. Primul: Femeia şi Balaurul.

  • 7        Şi război s’a făcut în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu Balaurul. Şi se războia Balaurul, şi îngerii lui;
Dn 10:13 Dn 10:15 Dn 10:21 Dn 12:1 Iuda 1:9 

Iuda 1

Salutare. Judecarea apostolilor mincinoşi. Mustrări şi îndemnuri. Binecuvântare.

  • 9        Dar Mihail, arhanghelul, când i se împotrivea diavolului certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n’a îndrăznit să-i aducă judecată defăimătoare, ci a zis: „Ceartă-te pe tine Domnul!“
Dn 10:13 Dn 10:15 Dn 10:21 Dn 12:1 Za 3:2 2Ptr 2:10-12 Ap 12:7


[1]Această versiune a Bibliei a fost întocmită prin metoda comparatistă: ediţia curentă a fost confruntată cu treisprezece versiuni reprezentative, româneşti şi străine, precum şi cu textele originale, în osteneala de a restaura, pentru Vechiul Testament, prezenţa şi autoritatea Septuagintei în tradiţia biblică românească. Aşadar, Versiunea Ebraică, accesibilă adiacent prin cele mai bune traduceri occidentale, s`a aflat în continuă şi amănunţită alăturare cu versiunea greacă, aceasta din urmă fiind reprezentată atât de tălmăcirile româneşti tipărite între 1688-1914, cât şi de textul ediţiei critice a lui Alfred Rahlfs.
Diferenţele semnificative dintre versiunile greacă şi ebraică sunt semnalate şi, după caz, comentate în notele infrapaginale.
Deşi versiunea de faţă îşi propune să calce cât mai fidel pe urmele Septuagintei, numele proprii – de persoane şi localităţi – sunt redate după Versiunea Ebraică. Actuala lor grafiere însă a ţinut seama nu numai de extracţia lor lingvistică, dar şi de actualul lor statut lexical, ştiut fiind că ele au intrat în limba română prin cea greacă şi că nu toate şi-au restaurat pronunţia originală în evoluţia limbii vorbite.
Biblia lui Anania, prezentată astfel pe situl http://www.dervent.ro/biblia.php
[2]Biblia lui Anania