Magnum Opus

Magnum Opus De Corina Gheorgheza Iisus a spus: „Cel care caută, nu trebuie să înceteze să caute, până ce găseşte şi când va găsi, el va fi înmărmurit şi când va fi înmărmurit, el va fi uimit şi el va domni asupra Totului.” Evanghelia după Toma - vers 2 V.I.T.R.I.O.L.U.M. . "Stă scris: La început a fost Cuvântul. Mă şi opresc. Cine m-ajută să fac pasul? Cuvântul? - Nu pot să-l preţuiesc aşa de mult! Altfel va trebui să-l tălmăcesc Dacă de spirit eu ascult. Stă scris: La început a fost Ideea. Dar cântăreşte bine-ntâiul rând, Că până să nu fugă, slove goale aşternând. Ideea e, ce-nfăptuieşte şi creează totul? Ar trebui să scriu: La început a fost Puterea. Dar iată că scriind sunt îndemnat Să nu fac nici aici popasul. Din ce adâncuri vine şoapta? M-ajută duhul şi-mi dă sfat. La început voi pune Fapta." Faust - Goethe

ALTculture 8/2018: ROSTUL INIȚIERII

ALTculture 8/2018: ROSTUL INIȚIERII

De Florin Munteanu

A MEDITA înseamnă a explora, din diferite perspective o idee, un cuvânt, o noțiune, un gând ... A rafina şi distila continuu, până la esență, impresiile şi cunoştiințele acumulate despre un anume subiect.

A ieşi din tipare, a găsi valențe noi şi a le aşeza în cele din urmă, ca esențe, într-o matrice universală a înțelesurilor corecte şi juste, a însuşi LOGOSULUI.

ALTculture 4/2018: O ALTERITATE: EU ÎNSUMI, CELĂLALT EU ŞI CELĂLALT

ALTculture 4/2018: O ALTERITATE: EU ÎNSUMI, CELĂLALT EU ŞI CELĂLALT

de Adrian Mac Liman

Țin să vă mărturisesc că pregăteam o lucrare ce avea ca temă precaritatea prezenței literaturii Europei de Răsărit nu numai în Spania, dar și în celelalte tari de limbă spaniolă. Mă gândisem s-o intitulez “Exotismul oriental”. Da, chiar așa, “exotism” mi se păruse cuvântul cel mai potrivit, deoarece până la jumătatea anilor 80, literatura Europei de Răsărit strălucea prin absența sa de pe piața literară spaniolă.