„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (III) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 75 ● 11/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

ECOULTOUR le mulțumește tuturor celor care sunt alături în lupta pentru educație și cultură!
Îți place? VINO CU NOI!

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI – RO46INGB0000999911598179, ING Bank, RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania

PARTEA III-a. De ce 16?… Să mergem la Upanishade!…

Codul Brâncușian își desfășoară ecuațiile în Simboluri theometrice (Spirala logaritmică fără început și fără de sfârșit, Anch-ul, Za-Moksha, Purusha, Laminina, Cercul generator al Torului Genezei, Anahata etc.), așteptând Măsurarea, ObservatorulConștiința!…O lumină ce strălucește cuminecător la întâlnirea cu Hermes. Opera sa e un arhetip energetic,hologramă fractalică a Spiralei Genezei, descifrabilă prin Matheseosophia Artei (vezi Pius Servien)…

   La Târgul Jiu intuim (dacă ne dezgândurăm!) ce se întâmplă într-un atom, unde sarcinile polare se anihilează prin lumină, însă, prin gravitație, rămân în comuniunea Vidului (urmăriți ecuația lui Paul Dirac  (iϑ -m)ψ = 0) și, mai ales, sensul poemei   „La Steaua” de Eminescu, ce ne revelează că ființăm într-un univers gravito-dinamic și nu unul static, newton-ian… Că viața este veșnică, însă, datorită vitezei mari (supra-luminice) a expansiunii metrice a Creației (spațiu-timp), lumina înțelesului său nu mai ajunge la noi decât cu mare întârziere și o „vedem” numai ca „stingere”… Deci, trebuie trecut acest joc al iluziei!… La distanțe mici gravitația este mare, obturând dilatarea „țesăturii”… La mari depărtări, gravitația, deși mică, amplifică expansiunea…

Să ne amintim!… „Toate sunt într-o eternă ecuație” (hermă Eminesciană: Manuscrisul 2267).

Constanta esențială de creștere logaritmică a Spiralei Genezei (aflată în fractal la Târgu Jiu), kaliogeneza ne revelează conexiunile cosmice:
I = (e x αc)/( κθx 2cosθ0), iar: e = (I x κθx 2cosθ0)/ αc.
r= log (137,036 x (cosθ0)ln(137,036)) x10138
rv  = 4av x I180  = 21,366737 x10137metri… Vorbim de raza vectoare a Spiralei Genezei…

…Deslușim conexiunea între: Numărul lui Euler, Constanta structurii fine -Sommerfeld, Unghiul Spiralei Genezei, divinul Număr 137,036 și constanta „Brâncuși” (kaliogeneza).

Ce ne spune Brâncuși prin Ansamblul corelativ de la Târgu Jiu?…
Uniți-vă, prin Trezire, cu Sursa, înțelegând metafora Lamininei (Crucea)!…
Reconectați-vă la Izvorul Dintâi prin eliberarea din minte!… Mântuiți-vă prin voi!
Da, Laminina, ca metaforă a Operei de la Târgu Jiu.
Întrucât, observat de sus, în transfigurarea Alchimică, Ansamblul unitar Brâncușian ne revelează Ankh-ul, Laminina, Cheia Vieții Veșnice.
tgθ0 x 17π x10137m = 1,030229072 x10137m. (ultima cotă, a 180-a, a Spiralei Genezei).
Iar 1,030229072 x10137m/I178 = 29,3075m (1152,9175 Inch).
Ultima cotă a Spiralei logaritmice de tip Bernoulli a Genezei după cele 180 de răsuciri este: 1,030229072 x10136m sau 40,52790015953 x10136Inch. După 2 răsuciri cota e Coloana!

De aici 4 minuni!…
1. A 180-a cotă este chiar o diviziune a concavității (adânciturii) formată dintre linia virtuală a bazei Marii Piramide (Khu – Keops) și una dintre laturile (8) reale ale sale (1,030229m); Unghiul fiind 0,508676954150, iar tangenta sa 0,0088769541.
2. Plecând de la datele de mai sus ale bazei Piramidei, descoperim că: Diferența dintre suprafața Pătratului bazei virtuale (ideale) a Ei și suprafața Pătratului bazei efective este de 477,493455m2, aceasta însemnînd: 2 x √(Ix104). Legătura Piramidă și Kaliogeneză.
3. A 180-a cotă este, în diviziune, produsul dintre 2/π x1,6190476… adică raportul cosmic al Piramidei și înălțimea lui Lapis Philosophorum.
4. Măsura în Inch: 40,5279001595 = (14,909381 x e)… unde 14,909381 este o diviziune (1,4909381) a raportului dintre curbura și torsiunea Spiralei Genezei, iar e este Numărul transcendent Euler…
De asemenea, „Înălțimea Coloanei” constă în:
29,3075 = c/vo … anume, un raport între viteza luminii și viteza orbitală a Lunii în jurul Pământului (1.022,4498m/sec).
E bine de știut că ”Înălțimea „Coloanei” este de 10.000 de ori mai mare decât latura/rază a „hexagonului” celulei fagurelui natural al Albinei („Apis sophiafera” și nu „mellifera”, căci este purtătoare de „Înțelepciune” în sens spiritual și nu de „miere” în semantică „materială”).
Totodată, rețineți!… Orbita Pământului în jurul Soarelui are 938,27749 x109m. Așadar, această distanță cosmică desemnează 32 x109 Înălțimi ale „Coloanei” și 32 x1013 laturi/raze ale „hexagonului” celulei fagurelui natural al Albinei.
La această Spirală logaritmică echiangulară, con-formală, autosimetrică, de tip J. Bernoulli, în cadrul șirului de „cote”, se distinge proprietatea:
Termenul median la pătrat este produsul dintre termenul antecesor și cel următor,
adică pătratul înălțimii „Porții” desemnează înălțimea „Mesei” înmulțită cu înălțimea „Coloanei”:
(5,14165)2 = 0,900204m  x 29,3075m     (b2 = a x c)…

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (III) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 75 ● 11/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (III) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 75 ● 11/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

   Vorbim de un șir de Numere ai cărui termeni sunt media geometrică a termenilor vecini:    Poarta2 (înălțimea sa) = Masa x Coloana…(5,1416522 = 0,9020416m x 29,307507m)… Astfel se așează theometric și distanțele dintre cele Trei Elemente (pante): 46,7622m- până la „Masă”… 266,5448m- până la „Poartă”… 1519,30116m- până la „Coloană”…  p180 = 1,030229 x10137m… este ultima „pantă”; iar  κθ = ln(I) = 1,74046919.
Iar pătratul în cauză este: (5,144)2 = 26,4365.
Acest 26,4365 = 2 LADNx I x (cos θ0  

Așadar; constanta kaliogenezei, raportul dintre raza abscisei/raza vectoare din Spirala Genezei, Numărul transcendent Euler, Unghiul Polar al Facerii și, mai ales, Dubla Lungime a catenei ADN-ului uman, prin urmare androginia Yin-Yang-ului..
LADN = 2,3228004m (în inch ≈  10π/(2 x αgd) = 91,310386inch.
2,3228004m = ln(10xI)/ln(I) x (cosθ0)2e/3. (vedeți corespondența, în diviziune, cu Baza virtuală a Piramidei Khu)… și bine ascunsă măsura diametrului mediu al Pământului.
Putem aminti aici că raportul dintre înălțimea Piramidei Khu (zisă eronat, Keops) și înălțimea „Coloanei fără sfârșit” este:
147,83587/29,3075 = 5,041980857… pe când:
5,041980857 = (I x Λ x 8)/ (cos θ0)ħ/5  așadar, funcție de: Constanta kaliogenezei (I), „Rația” geometrică de creștere a Spiralei logaritmice, con-formale, de tip J. Bernoulli, Constanta cosmologică „Λ”, drept densitate de energie a spațiului, echivalentă fizic cu „energia Vidului”. Λ = 1,1056 x10-52 m-2,  8…spițele Roții lui Brahma, Cosinusul unghiului Spiralei Genezei „cosθ0” sau raportul dintre raza abscisei și raza vectorială din spirala amintită, ħ constanta Planck-Dirac (1,054571628 x 10-34Js)…
Totodată, 29,3075m = [8πG/c4 x(c2π)/2]/(cosθ0)5/e2… unde8πG/c4 este constanta gravitațională de cuplaj Einstein, egală, aceasta, cu  αs/Iconstanta decuplaj specifică interacțiunilor nucleare tari supra kaliogeneza.
Ea („Coloana”) are 16,28194 Module” (se numără de sus în jos!)… Adică: 16 + 0,281948…
De ce 16?… Să mergem la Upanishade! „Śvetāśvatara Upanishad”, capitolul 1.4 (Structura manifestării ciclice a Universului):
„Acest Univers este o unică Roată (nemi) cu trei învelișuri, șaisprezece capete (anta), cincizeci de spițe (ara), douăzeci de suporturi pentru spițe (pratyāra), cu șase grupe, de câte opt elemente, o singură capcană (pāśa) care are toate formele și trei căi (mārga) diferite (bheda), o unică iluzie (moha) ce are două caracteristici (nimitta)”. Unde cele șaisprezece capete (anta), desemnează suporturile celor șaisprezece tipuri de transformări (vikāra) psiho-noetice, adică cele cinci obiecte ale simțurilor și cele unsprezece facultăți ale ființei umane.
Atenție!… Produsul matematic al tuturor elementelor din Capitolul 1.4 este 13.824.000… adică 432 x 32 =   (e x Φ x Π)/ (cos θ0)100In. Dacă îl împărțim pe 13.824.000 la 16 (cele șaisprezece capete (anta)), vom obține 864.000 adică o diviziune a Secundelor Zilei lui Brahma.
Manifestarea reprezentată de Roata lui Brahman. Vorbim aici și acum de perpetua cinetică și de ciclitatea acesteia, de forma unor pulsații reiterate la „nesfârșit” (kalpa).
Totul desemnează o radiație/extensie continuă, permanentă, a realității ultime.
Totodată cele șaisprezece capete (anta) sunt părți (kala) din Praśna Upanishad (VI. 1.6), 16 verigi ale eliberării (Za-Moksha, Zamolxe), ce reconexează omul cu Izvorul/Altarul, prin care cerul se deschide, și anume:

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (III) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 75 ● 11/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (III) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 75 ● 11/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
 1. Suflul (prāna), sufletul, viața ființelor, respirația, puterea vitală a Sinelui, Qi; Observăm că sunt două sufluri: cel inspirat și cel expirat… Cel ce le va cunoaște va fi în unitate cu Brahman, va fi nemuritor. Din acest Sine-ātman radiază suflurile (prāna), din sufluri simțurile, din simțuri (deva) lumile (loka). Prin suflu (prāna) se dobândește nemurirea vieții în această lume. Claritatea lui ține de vedere, ascultare, gândire linițtită.
 2. Credința (śraddhā), deschiderea către înțelegere, a aștepta în lăuntru, nu în afară,
 3. Spațiul (kha, ākāsa), arhetip al inseparabilității, obiect al timpului, al continuității evenimentelor… Vishuddha Din ākāsa ia naștere vāyu/vântul, din vāyu ia naștere jyotis/focul, din jyotis/agni ia naștere apas/apa, din apas ia naștere pṛthivi/lutul, din pṛthivi/lut ia naștere anna, din anna/hrana ia naștere omul cosmic (purusa)…
 4. Vântul (vāyu), ceea ce curge, unificarea, Anahata,
 5. Focul (jyotis), lumină cosmică, este vortexul Omului cosmic (purușa), Manipura,
 6. Apa (ap), icosaedrul, sursă a informației și energiei omului, Swadhishthana,
 7. Pământul (pṛthivi), temeiul omului, Muladara,
 8. Facultățile senzoriale (indryia), ale lui Indra, (convingerea, liniștea minții, perseverența, atenția, înțelepciunea),
 9. Mintea (manas), mentalul, participarea ființei la realitate, simțul intern, beatitudinea,
 10. Hrana (anna), cel mai important lucru pentru ființe, Zeița Primordială, sunetul vieții, în cele trei aspecte: Namma (bunica), Antum (Zeița Mamă) și Inanna (Tânăra Zeiță),
 11. Vitalitatea (vīrya), potențialul, virilitatea,
 12. Asceza (tapas), cale de obținere a Sinelui- ātman orientată spre transcenderea imanenței,
 13. Formulele sacre (mantra), sunet numinos, Aum (exemplu), eliberatoare ale minții,
 14. Faptele (karma), legea firii, acțiunea,
 15. Lumile (loka) lumile paralele: 7 paradisiace, 7 infernale și
 16. Numele (nāman), personalitatea, conștiința.
  Absolutul (Altarul) nu poate fi atins decât urmând o cale verticală, prin desprindere de timp.
  „Din Natură (Prakṛti, Principiul feminin) provine cel Mare (Mahat), din acesta Eul (Ahaṃkāra), și din Eu seria celor Șaisprezece” (Sāṃkhya-Karikā, strofa 22)…
  16 părți (kala) are Ființa Naturii:
  Forțele acțiunii (5): mâini, picioare, organele: fonației, excreției și sexuale,
  Forțele cunoașterii (6): auz, tactil, văz, gust, olfacție și simțul intern (manas, suflul inimii),
  Elemente sensibile (5): eterul, vântul, focul, apa și pământul.
  16 electroni are Sulful Alchimiei (Înțelepciunea!);
  !!! Curbura și torsiunea Curbei „Facerii”: → Gravitația cosmică-dinamică!
  Explicații: curbura   = a/(a2  + b2)   = 0,115942267839
                   torsiunea = b/(a2  + b2)   = 0,0140590658623
  unde „a” desemnează raza Cilindrului drept virtual în care se desfășoară Spirala Genezei, adică 8,5 x10137m (în fond, ultima, a 180-a, cotă).
  „b” este aici panta curbei în cauză, măsură a cât de rapid se schimbă spirala logaritmică, o rată de variație și, de fapt, derivata funcției. Pe scurt, ultima cotă, a 180-a!… (1,03070314266 x 10137m).
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (III) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 75 ● 11/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (III) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 75 ● 11/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

Produsul dintre  curbura și torsiunea Spiralei Genezei reprezintă:
ct = 0,0016300399797729 = (4 x αc)/I x π ).
(„Curbura” creionează modul vitezei de rotație a tangentei la curbă, atunci când punctul de tangență se mișcă de-a lungul curbei cu viteza unitate, iar „Torsiunea”, cea de-a II-a curbură, este o măsură a abaterii curbei de la o curbă plană). Așadar,
c/t  = 8,246797028  = (a/(a2  + b2))/( b/(a2  + b2)) =  curbura/ torsiunea  → Gravitația dinamică!
De reținut: proporția dintre curbura și torsiunea Curbei Facerii (Spirala) derivă din ecuația:
 c/t  = 8,246797028  = (I x αc2 x e) x (cosθ0)e …  → curbura/ torsiunea  → Gravitația dinamică!
αc”,  coregrafiază constanta de cuplaj specifică interacțiunilor electromagnetice, cea a structurii fine (Sommerfeld), Amprenta Atomului.
(cosθ0)e cosinusul Spiralei logaritmice a Genezei la puterea Numărului Euler.
Gravitația dinamică!…   Întrucât: (curbura)2 = (αgd  x I)/(αc x (cosθ0))…
(cosθ0) cosinusul Spiralei logaritmice a Genezei la puterea Gravitonului

Plecând de la ecuația de câmp a lui Einstein:  Rμν – 1/2Rgμν + Λgμν = 8πG/c4 x Tμν
unde R este tensorul Ricci, „g” este tensorul metric, acestea descriind structura spațiu-timp, apoi, T fiind tensorul energie-impuls, Λ densitatea intrinsecă de energie a Vidului (egală, ca măsură, cu Unghiul Spiralei logaritmice a Genezei θ0), vom observa echivalența între: 8πG/c4αs/I unde avem kaliogeneza și  constanta de cuplaj specifică interacțiunilor tari din câmpul nucleonilor (αs = 1,183656).   De aici putem întrezări formula ce desemnează conexiunea între:
Curbura spațiului-timp, concavitatea Spiralei amintite, Geometria! pe de o parte, și, iată, Gravitația cosmică! drept formă de Energie-Impuls pe de altă parte:
                                                   c/t  αs/I x (8 x e x π)/ αgd

Curbura spațiului-timp (stânga)…versus… Gravitația dinamică! (dreapta)…
Când „αs/I” este, în fond, constanta gravitațională de cuplaj Einstein (8πG/c4), egală cu 2,076589 x 10-43N-1…  ca raport între constanta de cuplaj specifică interacțiunilor tari din câmpul nucleonilor (αs) și constanta kaliogenezei… Deci: I = αs/8πG/c4…  Prin urmare constanta kaliogenezei este proporția între constanta de cuplaj specifică interacțiunilor tari din câmpul nucleonilor (αs = 1,183656) și constanta gravitațională de cuplaj Einstein (8πG/c4), egală cu 2,076589 x10-43N-1

αgd” constanta de cuplaj gravitodinamică, specifică Celui de-al Cincilea Câmp fundamental (interacțiunea Macro-axionică, cea care călăuzește orbitele planetelor în jurul Soarelui, orbitele sistemelor solare în jurul Galaxiilor, orbitele Galaxiilor în jurul Miezului Torului Genezei), participantul cheie (Dirijorul!) la Forma „Spiralei Mirabilis” a Genezei. ”.  Se stabilește, începând cu starea Pământului, după formula:

 αgd = (√z)/c … unde constanta „z” (vezi Dorel Bârsan, „Știința atlanților”/RamEno-2018) este, la rându-i, calculată conform: z = 9,7846721384m/s x e = 26,597496471 … observând aici pe „g” gravitația Pământului la Ecuator (9,7846721384m/s) și pe „e” Numărul transcendental Euler.  Introducând în ecuație, vom afla că: αgd = (√z)/c = √26,597496471/ 2,99792458 = 1,720282162. Sau: 1/5813… astfel înțelegem mesajul atlanților din înălțimea Piramidei Khu.

Așadar, αgd constanta gravitodinamică, e o coregrafie a raportului dintre viteza pe prima orbită permisă în jurul Soarelui și viteza luminii în vid… o bază de calcul a proporției sideralității prin o unitate astronomică:  1 + 5913/149.597.000 = 1,0000388577311042… Produsul acestei constante gravitodinamice cu constanta de cuplaj a interacțiunilor nucleare tari le-a indicat arhitecților atlanți numărul ideal al treptelor Piramidei Khu: αs x αgd x 108 = 203,622226, fiecare treaptă având 0,7180806m. Prima treaptă îngloba și diferența față de întreg 203, având, deci, 2 x 5813 x10-4m. Deasupra acestor trepte trona Piatra Filosofală de Cristal de înălțime 1,619047619m, având baza o diviziune a Inch-ului… o treaptă, diviziune de: (lPl x π x √2)… lungimea Planck…

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (III) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 75 ● 11/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (III) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 75 ● 11/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

Subliniere! Spirala Bernoulli  nu poate exista fără Numărul lui Euler, și, drept consecință, nu poate exista fără „Numărul Brâncuși” (Kaliogeneza 5,7), întrucât:  e = I1/κθ iar eκθ = I.  

Iar „Numărul Brâncuși”,(Kaliogeneza 5,7), face coregrafie, cum putem vedea, în partea dreaptă a Ecuației fundamentale a formei de Energie-Impuls, cu constanta de cuplaj specifică interacțiunilor tari, puternice, din câmpul nucleonilor (αs) și, sub voia divină, cu αgd constanta gravitodinamică a câmpului Quintesenței… Mereu, în partea stângă, Theometria!

   În fața „Mesei Tăcerii”, ca Roată a lui Brahman, de altfel și în fața „Coloanei Brâncușiene”,   este bine a asculta cu înțelepciune:

„na jāyate mriyate vā kadācin
nāyaṁ  bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāno na hanyate hanyamāne śarire”  Bhagavad-Gitā, Cartea a II-a, textul 20.

Sufletul nu se naște și nu moare niciodată. Nesupus devenirii, nu ia ființă acum și nici nu va lua ființă. Nenăscut, etern, neîntrerupt și străvechi. El nu este ucis atunci când corpul este ucis”.

VA URMA


ACASĂ
Did you like it? DONATE THANK YOU!

De citit în limba română:
Readings in English
AMAZON Books