„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (II) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 74 ● 10/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

ECOULTOUR le mulțumește tuturor celor care sunt alături în lupta pentru educație și cultură!
Îți place? VINO CU NOI!

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI – RO46INGB0000999911598179, ING Bank, RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania

PARTEA II-a. CALEA ASEMĂNĂRII

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (II) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 74 ● 10/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (II) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 74 ● 10/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru


Toate sunt într-o eternă ecuație” (hermă Eminesciană: Manuscrisul 2267)

r= log (137,036 x (cosθ0)ln(137,036)) x10138 .

rv  = 4av x I180  = 21,366737 x10137metri… Vorbim de raza vectoare a Spiralei Genezei…

… Deslușim conexiunea între divinul Număr 137,036 și constanta „Brâncuși” (kaliogeneza).

   Ce ne spune Brâncuși prin Ansamblul corelativ de la Târgu Jiu?…

Uniți-vă, prin Trezire, cu Sursa, înțelegând metafora Lamininei (Crucea)!…

Reconectați-vă la Izvorul Dintâi prin eliberarea din minte!… Mântuiți-vă prin voi!

Da, Laminina, ca metaforă a Operei de la Târgu Jiu. 

Întrucât, observat de sus, în transfigurarea Alchimică, Ansamblul unitar Brâncușian ne revelează Ankh-ul, Laminina, Cheia Vieții Veșnice.

Spirala geometrică, proporțională, echiangulară, „Brâncuși”, de la Târgu Jiu, ne arată că fiecare segment de rază abscisială ori rază vectorială al Ei va fi mai larg decât precedentul  într-o progresie geometrică a kaliogenezei, astfel încât curba crește, dar nu-și schimbă Forma („eadem mutata resurgo”); așadar, nu are nici început și nici sfârșit, având proprietatea autosimilarității. La fel, înălțimile celor Trei elemente (Masa Tăcerii, Poarta Cerului și Coloana) vor crește cu aceeași progresie geometrică amintită [I = σ x (p180)n], unde se remarcă „σ” constanta energiei radiate de corpul negru, constanta de proporționalitate Stefan – Boltzmann, și  (p180)n, drept ultima „pantă” a Spiralei Genezei, cea de-a 180-a, la puterea: n = αgd/10.

   Așadar, distanța de la Punctul Polar/Zero („Aura Jiului”) până la Centrul „Coloanei fără  sfârșit”, pe jos, este:   aa x  I2 =  (αgd x e) x I2 x105   = 46,762116434 x I2 = 1519,291738 m.

Începutul ecuației rămâne factorul aa

El încifrează, vom vedea, dovada inseparabilității între geometria spațiu-timp-ului și gravitația dinamică („aa” = (αgd x e) x 105   = 46,762116434m). Da, aici este Brâncuși! Unificatorul!…

Inseparabilitatea (corelativitatea) face ca „părțile” creației să fie unite între ele, ca interacțini între nesfârșitele lucruri. Un exemplu grăitor este „Vesica Piscis” care o putem întrezări la „Gaura de vierme” unde cele două virtuale sfere „leagă” zone îndepărtate ale Universului printr-o „întâlnire”, joncțiune, divină.

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (II) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 74 ● 10/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (II) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 74 ● 10/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru


Raza abscisei începe cu factorul „aa” = (αgd x e) x10= 46,762116434m. Iar av= eπ/Φ x(cosθ0)19In. 

(paranteză legată de αgd, aici, constanta gravitodinamică… În „Cronica Zeilor Vechiului Egipet”, sub analogie cu zilele anului tropic, era consemnată „epoca zeilor” la 36.524 ani… Aceasta încorona ecuația:   2π x 5.813 = 36.524,1561906… unde 5.813 desemna Scala istorică a Timpului. Iar 5813 Inch are Înălțimea Piramidei Khu (greșit nominată, Keops), referindu-se la Câmpul quintesențial gravitodinamic).  ”.  Se stabilește, începând cu starea Pământului, după formula:

 αgd = (√z)/c … unde constanta „z” (vezi Dorel Bârsan, „Știința atlanților”/RamEno-2018) este, la rându-i, calculată conform: z = 9,7846721384m/s x e = 26,597496471 … observând aici pe „g” gravitația Pământului la Ecuator (9,7846721384m/s) și pe „e” Numărul transcendental Euler.  Introducând în ecuație, vom afla că: αgd = (√z)/c = √26,597496471/ 2,99792458 = 1,720282162. Sau: 1/5813… astfel înțelegem mesajul atlanților din înălțimea Piramidei Khu.

Acest factor de amploare al Spiralei în Inch înseamnă: 1838,68!… Ce semnificație ascunde?…

Da!… Raportul dintre masa neutronului și masa electronului:
1,674927211 x10-27/9,109382 x10-31 = 1838,68!

   Legarea nucleonilor (protoni pozitivi + neutroni neutri) în acest mirabil raport (0,998632478) este apanajul forței nucleare tari, unde gluonii sunt cuantele câmpului interacțiunii puternice. Această proporție este consonantă cu echilibrul energetic în univers. Forța nucleară tare, determinând ca protonii cu aceeași sarcină pozitivă să nu se respingă, permite integritatea nucleelor de atomi, când protonii și neutronii rămân în centru.

Să subliniem că legea unică ce dirijează frumusețea Spiralei divine (revelată nouă de Ansamblul unitar Brâncușian!) este în ritmul coregrafiei acestei ligaturi atomice, Ritmul însuși fiind o „coincidentia oppositorum” a Numărului, ca esență cosmică. Factorul de amploare al Spiralei face parte din ecuația fundamentală a acesteia:       
    rvn  =  av x (eκθ)n  unde eκθ = I.    Kaliogeneza!  I =  (π x 360 x (cosθ0)n)/(e x αc)…

I = Σ17/(La x 4e) x1011, vasăzică, o diviziune a  proporției între Suma energiilor (eV/c2) celor 17 particule elementare din Modelul Standard-cuantic, convertită în kilograme,  (Σ17 = 8,49308136197×10-28kg), și produsul dintre masa Lamininei umane:10-23/αckg- (Sufletul divin!) și de 4 ori Numărul transcendental Euler.

Σ17 =  476,426924628 x109eV/c2 =  8,49308136197×10-28kg.

Și încă!… I = (αc x cosθ0 x 102)/128… unde acest 128 = 27 = 79 x Φ x mpr/mn, când 79 semnifică puterea Aurului Alchimic, Înțelepciunea!… Ar fi o bază de deslușire a câmpului unificat și un limbaj de legitimare în fața unei civilizații extraterestre. Brâncuși fiind translatorul…

αc = (I x 79 x Φ x mpr/mn)/100 cosθ0.

Paranteză: … Suma celor 4 constante ale Genezei: Φ + e + π + I = 13,177925282 = ΣcG

unde:  ΣcG = ħ/8 x(cosθ0)√3 x1036 . Semnificații: „ħ” este dimensiunea Acțiunii fizice (constanta restrânsă Planck-Dirac), vasăzică, energia înmulțită cu timpul, sau impulsul înmulțit cu distanța… O cuantificare a Luminii!… „8” desemnează Spițele Roții lui Brahmā, Dharma… simbol al înțelepciunii și conștientizării, conexiunea între stabilitatea mentală a meditației profunde și starea de conștientizare, mai reprezintă („8”) cele 8 practici ale eliberării din ciclul renașterii (samsara), începând cu dezgândurarea șamanică.

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (II) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 74 ● 10/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (II) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 74 ● 10/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

De asemenea aa  =(12π x λp)/ (cosθ0)5/2   Semnificație: Șase Cercuri ale Genezei, λp lungimea de undă a fotonului (hc/e) = 12,3984 x 10-7m, cosinusul Spiralei Mirabilis (a Genezei), la puterea 5/2 (cosθ0)5/2. Pe când frecvența fotonului: ν = ( x mpr/mn)/I  = 0,3874hz. Energia, în joule, este 2,5669718 x 10-13J.

   Este un proiect, iată,  de semantică theometrică ce însuflețește „metafora” estetică a așezării factorului de scală al Spiralei logaritmice sub trei energii informaționale: cele Șase Cercuri ale Genezei, λp lungimea de undă a fotonului (hc/e) = 12,3984 x 10-7m, cosinusul Spiralei Mirabilis (a Genezei), la puterea 5/2. Această ontologie a triadicului cuplaj ne transpune într-un câmp nou al vortexurilor, informându-l cu virtuți figurative.

 Conexiunea între Rata expansiunii universului și Rata de creștere geometrică a Spiralei Mirabilis (kaliogeneza). Din cosmologie Legea lui Hubble ne spune: H0 = 100hexkm/sMpsc-1 unde H0este dimensiunea constantei Hubble, adică un raport între distanța și viteza de recesiune/îndepărtare a galaxiilor ca efect al expansiunii universului, hexkm/s  este  Rata expansiunii universului, iar  Mpsc-1 desemnează lungimea unui Megaparsec (3261, 63626 AL, anume 3,0856775814914 x1019m). H0 = 10e2 km/s = 73,89056km/s (vezi Adam Riess)… Aceasta înseamnă că  hex = e2 x psc = 22,800244 x 1016 ceea ce semnifică, în diviziune, 4 x I, de patru ori rata kaliogenezei Brâncușiene. Deci, Rata expansiunii universului, în diviziune, este de 4 ori kaliogeneza.

În concluzie: I = hex/4, anume Rația Spiralei Genezei creionează un sfert din Rata expansiunii universului.

(H0 x psc)/4  =  (e2 x psc)/4  =  I kaliogeneza în funcție de Numărul Euler și constanta Hubble!

Semnificație: O galaxie aflată la 1000psc (3,0856775814914 x1019m) față de observator se îndepărtează prin expansiunea universului la o viteză de 73,89056km/s, (10e2) care este, în fond, o diviziune a raportului 4I/psc… În această coregrafie cosmică participă și constanta Brâncuși!…

Calea Brâncuși”, „Calea Asemănării”,  e calculată de Creator după Theometria:
                          17π x10137m / I178 =   1519,291738  m.   

Distanța de la „Masa Tăcerii” la „Coloana fără sfârșit” este de 1470,4352m.

Legat de Calea Asemănării:    Unghiul (θ0 = Λ = 1,10560) este legătura celor două raze (abscisa și vectoriala), fiind Unghi de difuzie al Genezei, rezultat din ecuația: θ0 = αc x 1.519,3 x (mpr/mn)3e/4

Explicație: 17π x10180m este Semicercul Cercului Generator al Torului Genezei, iar „178” înseamnă răsucirile Spiralei logaritmice echiangulare, autosimetrică, de tip  Bernoulli, dincolo de primele două de la Târgu Jiu (total: 180).

Ultima cotă (p180) a Spiralei logaritmice de tip Bernoulli a Genezei după cele 180 de răsuciri este: 1,03022907236 x10136m sau 40,52790015953 x10136Inch. După 2 răsuciri cota e Coloana ( p2)!

De aici 4 minuni!…

– A 180-a cotă este chiar o diviziune a concavității (adânciturii) formată dintre linia virtuală a bazei Marii Piramide (Khu – Keops) și una dintre laturile (8) reale ale sale (1,03022907236 x10136m); Unghiul fiind 0,508676954150, iar tangenta sa 0,0088769541.

– Plecând de la datele de mai sus ale bazei Piramidei, descoperim că: Diferența dintre suprafața Pătratului bazei virtuale (ideale) a Ei și suprafața Pătratului bazei efective este de 477,493455m2, aceasta însemnând: 2 x √(Ix104). Legătura Piramidă și Kaliogeneză.

– A 180-a cotă este, în diviziune, produsul dintre 2/π x1,6190476… adică raportul cosmic al Piramidei și înălțimea lui Lapis Philosophorum.

– Măsura în Inch: 40,52790015953 =(14,909381 x e)… unde 14,909381 este o diviziune (1,4909381) a raportului dintre curbura și torsiunea Spiralei Genezei, iar e este Numărul transcendent Euler.

   Înălțimea „Coloanei”este: tgθ0 x 1519,30116 m = 29,30732525m

În Inch, ea are înălțimea: 1152,91758 Inch = (e x αc/αgd)/cosθ0.

… Structurile, așadar, ale spiritului articulat sub înțelepciunea transcendentală a Numărului creșterii și descreșterii logaritmice a cosmosului, a proporției dintre forțele interacțiunilor electromagnetice și gravitodinamice, și matricea atomului ca raport între masa de repaus a protonului cu cea a neutronului.

Totodată, 29,30732525m = [8πG/c4 x(c2π)/2]/(cosθ0)5/e2… unde8πG/c4 este constanta gravitațională de cuplaj Einstein, egală, aceasta, cu  αs/Iconstanta decuplaj specifică interacțiunilor nucleare tari supra kaliogeneza.

De asemenea: 29,30732525m (Coloana) = 68 π/(αc x  mpr/mn x  cosθ0 x10136).

 Căci, reamintim, opera trebuie cercetată (matematizată!), nu doar presupusă!

Paranteză: Cunoaștem că Piatra Filosofală („Ben-Ben”) are înălțimea de 1,6190476191074m (ΦLP). Diferența între Ea și Sectio Aurea (Φ) este de 0,0010136191074m, adică 0,03985605Inch…. De aici, cu trimitere la ecuația lui James-Eddington de stabilire a formulei de calcul a Constantei Sommerfeld (a cuplajului interacțiunilor electromagnetice, αc), putem afla Înălțimea „Coloanei” în Inch:

1152,917584Inch = (0,03985605Inch x (mpr/mn)100/29) /2 αgd x10-7.

Așadar, Înălțimea „Coloanei” în Inch este în funcție de infinitezimala diferență între Lapis Philosophorum și Sectio Aurea (Φ), de (mpr/mn) proporția între masa de repaus a protonului și cea a  neutronului  de rigoarea căreia vorbim de Existență și nu despre „Nimic”, Amprenta Creației, de formula  Constantei Sommerfeld (a cuplajului interacțiunilor electromagnetice, αc) și de αgd constanta gravitodinamică specifică Quintesențialului Câmp.

Tot în Inch, înălțimea sa este:  (9! x cosθ0)/ π… Deci, 9 factorial, cosinusul Genezei supra π…

„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (II) - ALTCULTURE MAGAZINE ● 74 ● 10/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru
„COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT” (II) – ALTCULTURE MAGAZINE ● 74 ● 10/2023
Mic tratat de Matheseosophia Artei
De Petru Solonaru

Inch-ul, ne-au transmis Atlanții, se stabilește după formula:
Inch =    (ΦLP x π/2)/100  =  0,02543194052906023

Unde 1,6190476191074m  = ΦLP… înălțimea Pietrei Filosofale („Ben-Ben”), a Pyramidionului. 

Măsura Inch-ului în funcție de geometria sacră a Pietrei Filosofale (Lapis Philosophorum), așezată la vârful Piramidei Khu (zisă Keops), și de Numărul transcendental al Cercului π, când:                                                                                                                                                       Inch = ΦLP x π/2.       ΦLPeste  înălțimea Piramidei Lapis Philosophorum. 

  Înălțimea Vortexului piramidal LP = 1,6190476190501508) reprezenta o diviziune a însumării Diametrului Polar al Pământului (12.713,6km) și a Diametrului Ecuatorial al Lunii (3.476,87605km), un total de 16.190,4661905km… Luna, satelit artificial al Terrei…

De aici:   ΦLP = 2 Inch/π.        Iar  π  =   2 InchLP.

Legat de Lună, amintim că o diviziune a distanței medii până la Ea este:

                                 384, 4259756 x 106  =    aa x „Φ” x π x lPl

Așadar, depărtarea medie a orbitei Lunii față de Pământ (384, 4259756 x 106)  este în funcție de Factorul constant de scală (aa), ce dă amploarea spiralei: 46,762116434m (αgd x e x 105m), de Înălțimea Vortexului piramidal LP = 1,6190476190501508), de  Numărul transcendental al Cercului (π)și, în fine, de lungimea Planck (lPl) , bineînțeles, ca diviziune.

   În fața „Mesei Tăcerii”, ca Roată a lui Brahman, de altfel și în fața „Coloanei Brâncușiene”,   este bine a asculta cu înțelepciune:

„na jāyate mriyate vā kadācin
nāyaṁ  bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāno
na hanyate hanyamāne śarire” 
Bhagavad-Gitā, Cartea a II-a, textul 20.

Sufletul nu se naște și nu moare niciodată. Nesupus devenirii, nu ia ființă acum și nici nu va lua ființă. Nenăscut, etern, neîntrerupt și străvechi. El nu este ucis atunci când corpul este ucis”.

VA URMA


ACASĂ
Did you like it? DONATE THANK YOU!

De citit în limba română:
Cărți ONLINE
Readings in English
AMAZON Books