de Peter Sragher

Traducere de Andreea Daniela Petcu

  • born in 1960, bucharest, romania. married to cristina with whom he has a boy, david-thomas. studied german & english at the bucharest university. president of the bucharest branch-literary translations of ”the romanian writers’s union” and “grazer autorinnen- und autorenversammlung” – austria. poetry collections. why did you make me the kiss of hate, du style publishing house, bucharest, 1995; the showcase – poetry-performance by peter sragher & saviana stănescu in six languages, director: theodora herghelegiu, music: lucian ban, bucharest, 1999; let’s have a baby, paralela 45 publishing house, bucharest, 2003; de ce m-ai făcut doamne / por qué me hiciste Dios, bilingual collection in romanian & spanish , translation by alexandru calciu, editions amb, bucharest, 2005; ascultă tăcerea vorbind / hear silence speaking, lapwing publishing house, bilingual collection – romanian & english, belfast, great britain, 2012 ; the morning kisses athina’s knee, brumar publishing house, timișoara, 2012; acropolis the ascension, bilingual collection, vaxkikon press, athens, 2019; you are the dragon, bilingual collection, china renmin university press, beijing, 2019. prose. the book of david, brumar publishing house, timișoara, 2017. translations from austrian contemporary poetry: bernhard widder, ernst david, gerhard kofler, bruno weinhals şi christian loidl (in bilingual editions). festivals. of poetry in his country and abroad. photo exhibition. black & white photos living wood, broken wood, dead dead wood in prater & lobau – austria, museum of the city of bucharest. coordinator. the only review about literary translation in Romania, ”revista de traduceri literare” (https://www.fitralit.ro/revista ) monthly, online and of the ”colloquiums of literary translations”.
  • n. în 1960 la bucurești. căsătorit cu cristina cu care are un fiu, david-thomas. studii de germanistică la universitatea din bucurești. președinte al filialei bucureşti – traduceri literare al “uniunii scriitorilor din românia” și al “grazer autorinnen- und autorenversammlung” – austria. volume de poezie. de ce m-ai făcut sărutul urii, editura du style, bucurești, 1995; vitrina – performance de peter sragher și saviana stănescu în șase limbi, regia: theodora herghelegiu, muzică: lucian ban, bucurești, 1999; să facem und copil, editura paralela 45, bucurești, 2003; de ce m-ai făcut doamne / por qué me hiciste Dios, volum bilingv, trad. de alexandru calciu, editions amb, bucurești, 2005; ascultă tăcerea vorbind / hear silence speaking, lapwing publishing house, bilingual poetical collection, belfast, marea britanie, 2012 ; dimineața sărută genunchiul athenei, editura brumar, timișoara, 2012; acropolis – urcarea, volum bilingv, edituravaxikon, atena, 2019; you the dragon,ediție bilingvă, china renmin university press, beijing, 2019 proză. cartea lui david, editura brumar, timișoara, 2017. traduceri din poezia contemporană austriacă: bernhard widder, ernst david, gerhard kofler, bruno weinhals şi christian loidl (volume bilingve). festivaluri. de poezie în străinătate şi în ţară. expoziție foto. fotografii alb-negru lemn viu, lemn rupt, lemn mort în prater și lobau – austria, la « muzeul municipiului bucurești » (2007). coordonator. al revistei despre traducerea literară „revista de traduceri literare” lunară, online (vezi: www.fitralit.ro/revista ), ca și al ”colocviilor de traduceri literare”.

prologue

ripening on your spring shoulder
come to the cherries
to see them ripening
on your spring
shoulder
on your young wish
that the year may
burst
into happiness
berries cherries
getting their
sweetness
from a fleeting
look
of the sun
that wipe their shy white
into the grave cherry-deep-red
spring rain
stubborn steady
rain
pouring on the greened out
cherry leaves
dropping drooping to the
hungry earth
cherry leaves sharpening
their form
cutting air
cutting colour
cherry leaves
gathering all the daylight
into a smashing
glittering
leaves sharpened leaves
emanating a glamorous
feeling
shining into your
face
like the sun rising from
sunken skies
come and get us!
shout the blushing cherries
from the magic
cherry orchard
come and get us!

bucharest, 17.05 2017, 06.02. 2018

prolog

pârguind pe umărul tău primăvăratic
vino la cireșe
să le vezi pârguindu-se
pe umărul tău
primăvăratic
pe dorința ta tânără
ca anul să izbucnească
întru fericire
boabe cireșe
luându-și
dulceața
dintr-o privire
fugară
a soarelui
care le șterge albul sfios pre-
făcându-l în roșul sobru adânc de cireașă
ploaie de primăvară
îndărătnică nentreruptă
ploaie
revărsându-se pe frunzele înverzite
ale cireșelor
căzând aruncându-se pe
pământul înfometat
frunze de cireș ascuțindu-și
forma
spintecând aerul
spintecând culoarea
frunze de cireș
adunând toată lumina zilei
într-o scânteiere
orbitoare
frunze ascuțite frunze
răspândind un simțământ
fermecător
strălucind în fața ochilor
tăi
aidoma soarelui răsărind din
străfundurile cerului
vino și prinde-ne!
strigă cireșele îmbujorându-se
din livada
magică
vino și prinde-ne!

bucurești, 17.05. 2017, 06.02. 2018

I

in defence of the cherries

she stood at the gate
clenching the axe in her
hand
freshly sharpened
it shone like the full moon
cutting through
the edges of the
fresh night
greeting her eyes
that shone back into the
edges of the axe
she stood at the gate
and the air glistened
with each gust
of wind
cut by the sharp edges of
the axe
the silvery edges
that once had cut buffalo’s heads in
a jiffy
turning the black
earth
into bloodred
rivering bloodred
her hair was smoothly caressed by
the waltzing wind
changing colours at each
treacherous flurry
unable to cherry-pick
her rainbow
she stood at the gate
but never bowed
never surrendered
never gave way
she was as determined as ever
to attack
merciless
in her blood
boiling through millennia
the anger the revenge of old thracians
set to go
for the kill
shielding the sacred land
that was their
soul
endowed upon them
by zalmoxes
ready to face the enemies
ready to shed blood
ready to rip off
arms and legs
and redden their black
soil
with the sacrifice of
blood
ever ready to fight
till their last breath
till the end
she was a warrior
with a firm iron arm
dreadful
menacing
yet
in her body beat a soft
heart
a loving hart
defending against
intruders
the cherry orchard
with the spring fruit reddening
the air
and bursting in
ripeness
over grass and stone
bridges and waters and roads into
the landscape
she was standing as a wall
resolute
in defence of the cherries

I
în apărarea cireșelor

stătea la poartă
cu mâna încleștată pe
securea
proaspăt ascuțită
strălucea ca luna plină
tăind capetele nopții
abia începute
întâmpinându-i ochii
ce se reflectau pe
tăișurile securii
stătea la poartă
și aerul șuiera
la fiecare pală
de vânt
tăiat de tăișurile ascuțite ale
securii
tăișurile argintii
care odinioară tăiaseră capetele bivolilor
într-o clipită
prefăcând pământul
negru
în roșu-sângeriu
roșu-sângeriu curgător
părul ei era dezmierdat cu blândețe de
vântul valsând
schimbându-și nuanțele la fiecare
șuierare a vântului
trădător
fără a fi în stare să-i distingă
toate culorile
stătea la poartă
dar n-a șovăit
nu s-a predat
n-a dat înapoi
era mai hotărâtă ca niciodată
să atace
nemiloasă
în sângele ei clocotea de milenii
mânia, răzbunarea vechilor traci
pregătiți
să ucidă
fiind pavăza pământului sfânt
care era sufletul
lor
pogorât asupra lor
de zalmoxe
gata să-nfrunte dușmanii
gata să verse sânge
gata să smulgă
mâini și picioare
să-nroșească pământul lor
negru
cu jertfa de
sânge
oricând gata de luptă
până la ultima suflare
până la sfârșit
era o războinică
având un braț strașnic de fier
înfricoșător
amenințător
dar
în trupul ei bătea o inimă
blândă
o inimă iubitoare
ea apăra
de intruși
livada de cireși
cu fructele primăverii înroșind
aerul
care se coc până crapă și țâșnesc
pe iarbă și piatră
poduri și ape și drumuri
în peisaj
stătea asemenea unui zid
de neclintit
în apărarea cireșelor

II
the attack

gently guarding the garden
with no gun
but
with chosen
words
defending the right of
the cherries
to be
to grow
unhindered
fighting for the freedom
of cherries
to take in
the red colour
and make it
their own
and right then
a black car
disgorged four men
in black leather
jackets
holding cold black
handguns
she stood there steady sharp
focused unrelenting
she placed all her will
in the axe
sharpened
by the pointed silvery
moon rays
and started to
declaim
in a rugged voice
her father’s verses
with a timbre
so strong
so bold
so defiant
that the four men
with the big black car
with the shiny black leather
jackets
with the cold black steely
handguns
all of a sudden
they couldn’t take a step
further
towards the gate
of the cherry orchard
all the four
strong-willed
ice-eyed
ruthless
men in black
were turned
to stone
as if time had returned
to biblical times
when lot’s wife
defiant of god’s
words
had been turned to stone
forever

II
atacul

păzea cu grijă grădina
fără vreo armă
ci prin
cuvinte
alese
apărând dreptul
cireșelor
de a fi
de a crește
nestingherite
luptând pentru libertatea
cireșelor
de a inspira
culoarea roșie
și-a o face
a lor
și chiar atunci
dintr-o mașină neagră
au coborât patru bărbați
cu haine de piele
negre
și cu pistoale negre
și reci
ea tot vigilentă a rămas
atentă neînduplecată
își puse întreaga voință
întru securea ascuțită
de razele tăioase argintii
ale lunii
și începu
să recite
cu o voce hârșită
versurile tatălui ei
cu un timbru
atât de puternic
atât de curajos
atât de sfidător
încât cei patru bărbați
cu mașina mare neagră
cu hainele de piele negre
și lucioase
cu pistoalele negre reci
de oțel
dintr-o dată
nu mai putură face niciun pas
înainte
spre poarta
livezii de cireși
toți cei patru bărbați
cu voință de fier
cu ochi de gheață
nemiloși
păreau transformați
în statui
ca și cum timpul s-ar fi întors
în vremurile biblice
când soția lui lot
sfidase ea însăși cuvintele
domnului
și fusese transformată în piatră
pe vecie