De Eugen Matzota

În cei cinci ani de la Drupa 1995, Internetul a schim­bat şi acest domeniu. Se vorbeşte de o scădere a cerem de ziare şl reviste. Iar cărţile parcă nu mai au aceeaşi căutare. Omul modern tinde să citească din ce in ce mai mult direct pe ecranul computerului.

 

Desfăşurat în perioada 18-31 mai la Dusseldorf, Germania, Drupa 2000, cu peste 1.800 expozanţi şl mal mult de 400.000 de vizitatori, a fost la înălţimea aşteptărilor. Unul vizitator care ar fl stat câte 15 minute la fiecare stand, punând la socoteală depla­sarea, nu i-ar O ajuns cele 14 zile de târg! Drupa 2000 a fost o confir­mare a continuării procesului de digitalizare. Heidelberg a făcut risipă de mijloace, aruncând în Joc fonduri în valoare de 160.000.000 DM! La standul KBA. s-a prezentat Cortina, o rotativă offset uscat lacare imprimarea se face fără intervenţia personalului. Noua rotativă are o viteză maximă de imprimare 80.000 de copii pe oră.
Drupa 2000 a marcat debutul european ai sistemelor Lotem 800V Proof, Trendsetter Spectrum 3230+ şi 3244+ de la CreoScitex. Xeikon a adus un nou sistem de imprimare digitală color, Xeikon CSP 320 D, o maşină A3+ la patru culori. Xerox a prezentat DigiFlow, prima platformă de dezvoltare şi producţie de materiale tipărite color pentru date variabile.
În lumea DTP, e interesant de văzut ce se întâmplă in lupta din­tre cei doi giganţi: Adobe şi Quark. Quark Inc. a făcut de­monstraţii cu versiunea 5.0 din QuarkXPress. Adobe Systems Inc. a venit cu InDesign 1.5.
Adobe, în schimb, a dat marea lovitură cu formatul PDF. Toată lumea vorbeşte de procese de producţie care folosesc PDF. Ele au capacitatea de a răspunde necesităţilor Industriei tiparului de astăzi, dar şi de a corecta cele mal mari probleme legate de ineficienţă. Chiar dacă avem de-a face cu o industrie reticentă la această soluţie, de vreme ce trei nume mari se implică alături de Adobe în promovarea soluţiilor de PDF workflow. Ne aşteptăm la un mare viitor. Ne referim la Agfa, Heidelberg şi Scitex, sau CreoScitex, mai nou.
Deşi toată lumea vorbeşte despre influenţa Internetului, folosind cuvinte ca „pre-mediasau „cross-medla”, e bine să nu dramatizăm, totuşi. La fel ca şi cu povestea aceea cu „paperless office”, omul e obişnuit să citească de pe hârtie, nu de pe ecranul computerului. Până la urmă, documentele citite pe mo­nitor, tot la imprimantă ajung! Şl, pentru că tot am vorbit de imprimante, să ne aşteptăm la mal multe surprize din partea tehnologiei inkjet, care este abia la început!
Ca impresie generală, se pare că aceia care nu au o strategie digitală vor fl marginalizaţi, ca să nu spunem eliminaţi de pe piaţă. Cât despre celelalte întrebări, rămase fără răspuns, mai vedem până în 2004, la viitoarea Drupa.