ALTculture 09/2020 – Down Memory lane with my Chestnuts Growing Ancestors

ALTculture 09/2020 - Down Memory lane with my Chestnuts Growing Ancestors By Nikolin Svetlana >Coronavirus has made inroads in many tribal areas around the globe taking them almost totally unprepared. At this time of the year chestnut lovers impatiently wait for their favourite nut which has exquisite taste and would fulfil even the most fussy. Thinking about chestnuts revived many of my memories about my ancestors who had a forest of chestnut trees and made their life trading in them. My great grand parents and grand parents lived in a mountainous area now on the border with Albania and North Macedonia (southeast Europe) in the beautiful region north of the famous Ohrid Lake.

ALTculture 09/2020 – Necunoscuta Avangardă (III)

ALTculture 09/2020 - Necunoscuta Avangardă (III) De Adrian Grauenfels Fiu al medicului David Binder, după studii de specialitate începute la Iași și terminate la București, Sașa Pană obține în 1927 diploma de medic militar. Vocația lui era însă literatura, domeniu în care disponibilitățile sale intelectuale vor contribui decisiv la desăvârșirea lui de animator al mișcărilor literare de avangardă din România, începând cu dadaismul, trecând apoi spre o orientare suprarealistă. Debutează cu volumul de poezii simboliste Răbojul unui muritor în 1926. Trei ani mai târziu, cu mijloace financiare proprii, Sașa Pană publică revista de avangardă unu și înființează o editură sub aceeași siglă, unde va tipări cărțile proprii și volume ale unor confrați de generație, promotori ai creației avangardiste, ca Urmuz, Tristan Tzara, Stephan Roll, Ilarie Voronca, Vasile Dobrian și alții.